Arbeidsrecht

Arbeidsrecht omvat de juridische relatie tussen werkgever en werknemer, die stelt dat beide partijen zich goed gedragen tegenover elkaar. Een deel van het arbeidsrecht heeft betrekking op ontslag. RuiterAdvies staat werknemers bij in arbeidsgeschillen en adviseert bij de hieronder beschreven vraagstukken. 

Naleving CAO 

Als uw werkgever zich niet houdt aan deze arbeidsvoorwaarden kunt u juridische actie ondernemen tegen uw werkgever. Schakel in dit geval hulp in. Dit kan ook wanneer u niet meer werkzaam bent voor die werkgever. Zo kunt u bijvoorbeeld tot vijf jaar terug loon opeisen als u te weinig betaald heeft gekregen. 

 (Dreigend) ontslag

Wanneer u betrokken bent bij (dreigend) ontslag, is het raadzaam om altijd een deskundige op het gebied van arbeidsrecht in te schakelen: iedere mededeling en (re)actie kan namelijk bepalend zijn voor het verdere traject en daarmee het uiteindelijke resultaat. 

Ontslag op staande voet 

Een werkgever mag nooit zonder dringende reden een ontslag op staande voet geven: hiervoor gelden strenge eisen. Accepteer nooit ontslag op staande voet, maar schakel hulp in om u te verweren. Gevolgen van een ontslag op staande voet, zoals stopzetten van salaris en geen aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering, kunnen u zo mogelijk bespaard blijven.

Reorganisatieontslag 

De werkgever kan een ontslagvergunning aanvragen wanneer er sprake is van ‘bedrijfseconomische redenen’ zoals een reorganisatie. Daarbij zal de werkgever uit moeten leggen waarom uw arbeidsplaats komt te vervallen. Ook zal de werkgever moeten aantonen dat er geen andere functie voor u voorhanden is. De ervaring leert dat werkgevers de aanvraag van een ontslagvergunning vaak niet goed voorbereiden, RuiterAdvies doet dit wel.

Ziekte- en re-integratie

Indien door de bedrijfsarts is vastgesteld dat er sprake is van arbeidsongeschiktheid, dan dienen er afspraken te worden gemaakt tussen werkgever en werknemer over de re-integratie. RuiterAdvies kan u informeren over de verplichtingen die op u en uw werkgever rusten in het kader van de re-integratie en kan u bijstaan in het overleg met uw werkgever of werknemer hierover. 

Transitievergoeding

Een transitievergoeding wordt meestal toegekend indien de werknemer is ontslagen of wanneer het ontslag in de risicosfeer van de werkgever ligt. Daarom is het van belang een specialist in te schakelen, zo weet u zeker dat u een correcte transitievergoeding ontvangt. 

Beëindigingsovereenkomst 

Heeft u een beëindigingsovereenkomst aangeboden gekregen? Wilt u met wederzijdse goedvinden de arbeidsovereenkomst beëindigen? Of wilt u een beëindigingsovereenkomst laten beoordelen door een specialist? Voor beantwoording van deze vragen bent u bij RuiterAdvies aan het juiste adres.

snel contact

Mediation

Mediation betekent altijd maatwerk, met persoonlijke aandacht voor het individu. Ik ben er van overtuigd dat voor ieder conflict een oplossing is, naar tevredenheid van alle betrokken partijen. Mediation is op basis van vrijwillige deelname; de weg naar de rechter blijft altijd open.