Functiewaardering

Wat is functiewaardering-indeling

Systemen van functiewaardering worden gehanteerd om de zwaarte van functies ten opzichte van andere functies te bepalen. Het is een soort meetlat waarlangs de functies worden gelegd om de relatieve zwaarte van een functie te kunnen bepalen. Bij functiewaardering wordt gekeken naar de inhoud van de functies. De belangrijkste elementen uit een functie worden gewogen, zoals de aard van de werkzaamheden en verantwoordelijkheden.

Uiteindelijk ontstaat er dan een rangorde van functies, die opgeknipt wordt in een aantal groepen: de functiegroepen. Aan die groepen worden salarisschalen gekoppeld. Door deze koppeling speelt functiewaardering dus een belangrijke rol in de beloning. 

RuiterAdvies kan zorgen voor ondersteuning tijdens het gehele functiewaarderingsproces en kan u juridisch bijstaan tijdens de bezwaar- en beroepsprocedures van functiewaarderingszaken. 

Expertise

  • FWG-systeem: Functiewaardering in de Gezondheidszorg
  • FUWASYS: functiewaardering bij Rijksoverheid, met uitzondering van Belastingdienst
  • HR 21-systeem: Functiewaardering bij Gemeenten

Ook voor andere functiewaarderingsystemen kunt u een beroep doen op RuiterAdvies.

snel contact

Mediation

Mediation betekent altijd maatwerk, met persoonlijke aandacht voor het individu. Ik ben er van overtuigd dat voor ieder conflict een oplossing is, naar tevredenheid van alle betrokken partijen. Mediation is op basis van vrijwillige deelname; de weg naar de rechter blijft altijd open.