• Home
  • MKB-abonnement

MKB-abonnement

Heeft u een arbeidsjuridisch geschil of bent u op zoek naar advies over een juridisch document?

RuiterAdvies is er voor u met een snel, praktisch en begrijpelijk advies en biedt u een aantrekkelijk MKB-abonnement. 

Voor een vast bedrag per maand kunt u onbeperkt contact met ons opnemen voor eenvoudig juridisch advies. Er zijn dus geen extra kosten achteraf. 

U krijgt onbeperkt advies en ondersteuning bij al uw (eenvoudige) juridische vragen via telefoon of e-mail op het gebied van arbeidsrecht, bestuursrecht, pensioenen en het sociaal vangnet, waaronder WW, WIA en AOW. 

Door een snelle praktische en gedegen advisering kunnen juridische problemen worden voorkomen en worden opgelost. Dit geeft u de zekerheid om te doen waar u goed in bent: ONDERNEMEN 

Voor meer informatie over o.a. de abonnementsprijs verwijs ik u graag naar de brochure  MKB-abonnement. Genoemde prijzen zijn exclusief btw. RuiterAdvies behoudt zich het recht voor de prijs van het abonnement na verlenging één keer per jaar aan te passen, met dien verstande dat een verhoging maximaal 3% zal bedragen. Een eventuele prijsverhoging wordt uiterlijk twee maanden vóór de verlenging van het abonnement aan abonnee medegedeeld zodat de abonnee kan besluiten om het abonnement tijdig op te zeggen.  

Betaling geschiedt door middel van een automatische incasso van het maandbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van een daartoe strekkende factuur. Voor deze incasso geldt dat ondergetekende hierbij tot wederopzegging het recht aan RuiterAdvies verleent de abonnementsprijs automatisch af te schrijven van bovenstaande bankrekening.

Aantal werknemers:

Mediation

Mediation betekent altijd maatwerk, met persoonlijke aandacht voor het individu. Ik ben er van overtuigd dat voor ieder conflict een oplossing is, naar tevredenheid van alle betrokken partijen. Mediation is op basis van vrijwillige deelname; de weg naar de rechter blijft altijd open.