Mediation

Als u een conflict heeft met uw werkgever, werknemer of buren, dan kan ik u helpen om te komen tot een oplossing. Als mediator begeleid ik als neutrale derde het bemiddelingsproces tussen de partijen die in conflict zijn. Ik help u te komen tot gezamenlijke beslissingen en een win-win situatie voor beide partijen. Hierdoor worden gerechtelijke procedures voorkomen en blijft de relatie behouden. Bovendien is mediation, waarbij u gemiddeld moet uitgaan van 3- tot 5 bijeenkomsten, goedkoper en sneller dan een gerechtelijke procedure. 

Mediation betekent altijd maatwerk, met persoonlijke aandacht voor het individu. Ik ben er van overtuigd dat voor ieder conflict een oplossing is, naar tevredenheid van alle betrokken partijen. Mediation is op basis van vrijwillige deelname; de weg naar de rechter blijft altijd open. 

RuiterAdvies kan bemiddelen bij: 

Arbeidsmediation

RuiterAdvies begeleidt zowel werknemers als werkgevers wanneer er sprake is van een arbeidsconflict. U bespreekt met uw werkgever of werknemer wat u wenst en wat haalbaar is. Meer dan 80% van de conflicten komt tot een passende oplossing dankzij mediation en ook úw arbeidsconflict komt hiervoor in aanmerking. Sneller, goedkoper en bevredigender dan een juridische strijd.

Oplossingen in stappen (weergeven in geheel op pagina, bijv. in balk)

In stappen ziet de mediation van een arbeidsconflict er als volgt uit: 

 1. Telefonische kennismaking
 2. Afzonderlijke intakegesprekken met werkgever en werknemer
 3. Gezamenlijke mediationsessie (aantal hangt af van gezamenlijk geboekte resultaten)
 4. Slotsessie: Partijen tekenen een overeenkomst en kunnen verder met hun toekomst, gezamenlijk of apart. 

Zakelijke mediation

Ook wanneer u een zakelijk conflict hebt kunt u RuiterAdvies inzetten. Denk hierbij aan conflicten met klanten en leveranciers, maar ook aan conflicten tussen opdrachtnemers en opdrachtgevers. 

Oplossingen in stappen

In stappen ziet de mediation van een zakelijk conflict er als volgt uit:

 1. Telefonische kennismaking
 2. Individueel intakegesprek en verkenningsfase
 3. Gezamenlijke mediationsessie en onderhandelingsfase (aantal hangt af van gezamenlijk geboekte resultaten)
 4. Slotsessie: De afspraken worden vastgelegd in een bindende vaststellingsovereenkomst, die wordt opgesteld wanneer er een (deel) oplossing is gevonden voor het conflict.  

Burenconflict

Wanneer u een conflict heeft met uw buren en u komt er met een goed gesprek niet uit, dan kan RuiterAdvies als neutrale derde in het proces bemiddelen. Samen komen wij tot een passende oplossing voor u en uw buren. Zo bespaart u uzelf hoge advocaatkosten en verdere verstoringen in de relatie met uw buren.

Oplossingen in stappen 

In stappen ziet de mediation van een burenconflict er als volgt uit:

 1. Individueel intakegesprek met alle betrokkenen
 2. Concrete afspraken o ver het begeleidingtraject
 3. Gezamenlijke mediationsessie (aantal hangt af van gezamenlijk geboekte resultaten)
 4. Slotsessie: Partijen tekenen een overeenkomst en kunnen verder met hun toekomst, gezamenlijk of apart.

snel contact

Mediation

Mediation betekent altijd maatwerk, met persoonlijke aandacht voor het individu. Ik ben er van overtuigd dat voor ieder conflict een oplossing is, naar tevredenheid van alle betrokken partijen. Mediation is op basis van vrijwillige deelname; de weg naar de rechter blijft altijd open.