Nieuws

MIJN SALARIS WORDT STEEDS TE LAAT UITBETAALD, WAT NU?

Geschreven op

“Mijn werkgever betaalt mijn salaris steeds te laat uit" Eerst ging het om een paar dagen, maar nu krijg ik mijn salaris pas halverwege de volgende maand. Mijn vaste lasten zijn dan inmiddels afgeschreven. Ik kom hierdoor in de problemen! D Lees meer »

TIJDELIJKE VERSOEPELING RVU-HEFFING: Wat moet je weten ....

Geschreven op

De RVU-drempelvrijstelling (Regeling Vervroegde Uittreding) is een onderdeel van het pensioenakkoord. Dit betekent dat de RVU-heffing van 52 procent voor de werkgever tijdelijk en onder voorwaarden achterwege blijft, voor zover de betalingen in het kader van de RVU onder... Lees meer »

WETSWIJZIGINGEN 2021

Geschreven op

Op 1 januari en 1 juli vinden er altijd wijzigingen plaats op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheid. De belangrijkste wijzigingen lees je in deze nieuwsbrief. SOCIALE ZEKERHEID Minimumloon per 1 januari 2021: Lees meer »

HOE GOED IS JE PENSIOEN GEREGELD?

Geschreven op

Ook al is je pensioengerechtigde leeftijd mogelijk nog ver weg, toch is het verstandig om nu al aan je pensioen te bouwen, zodat je straks geen financiële zorgen hebt en je nog steeds kunt doen wat je altijd al deed. Lees meer »

WANNEER MAG JE LOON INHOUDEN, UITSTELLEN OF VERLAGEN? deel II (deel 2)

Geschreven op

Een werknemer ontvangt een beloning in ruil voor de arbeid die hij verricht. Op basis van dit principe geldt de regel: geen arbeid, geen loon. Maar die regel mag je als werkgever niet altijd toepassen. In sommige situaties moet je gewoon salaris betalen, ook als een werkn... Lees meer »

WANNEER MAG JE LOON INHOUDEN, UITSTELLEN OF VERLAGEN?

Geschreven op

Moet je als werkgever het loon doorbetalen als je personeel in staking gaat? Mag je de salarissen verlagen om je bedrijf uit de rode cijfers te houden? En heeft een geschorste werknemer nog recht op loon? Welke regels gelden er voor het inhouden, uitstellen of verlagen va... Lees meer »

Wat kan een werkgever doen? Werknemer komt niet terug van vakantie.

Geschreven op

Als een werknemer te laat terugkomt van vakantie, is ontslag op staande voet dan een passende sanctie? Of is een waarschuwing of loonsanctie meer op zijn plaats? Wat ging eraan vooraf: Een werknemer vraagt zijn werkgever toestemming om de hele maand augustus op vakantie t... Lees meer »

GEBOORTEVERLOF 1 JULI 2020

Geschreven op

Vanaf 1 juli 2020 hebben werknemers recht op meer geboorteverlof. Wat zijn de nieuwe regels en hoe vraag je een uitkering geboorteverlof aan? Een uitleg in deze nieuwsbrief voor werkgevers. Geboorteverlof partner Je werknemer heeft direct na de bevalling van de partner re... Lees meer »

WET COMPENSATIE TRANSITIEVERGOEDING

Geschreven op

Sinds 1 april 2020 kunnen werkgevers de transitie- vergoeding die zij aan zieke werknemers betalen terugvragen bij het UWV, De regeling geldt ook voor transitievergoedingen die zijn betaald vóór 1 april 2020. E Lees meer »

CORONAVIRUS EN HET ARBEIDSRECHT (DEEL 2)

Geschreven op

De uitbraak van het coronavirus heeft geleid tot een aantal vergaande maatregelen die veel impact hebben op het dagelijks leven. Dit roept ook veel vragen op bij werkgevers en werknemers. In deze column een antwoord op een aantal vragen die regelmatig worden gesteld. Lees meer »

snel contact

Mediation

Mediation betekent altijd maatwerk, met persoonlijke aandacht voor het individu. Ik ben er van overtuigd dat voor ieder conflict een oplossing is, naar tevredenheid van alle betrokken partijen. Mediation is op basis van vrijwillige deelname; de weg naar de rechter blijft altijd open.