Nieuws

GEBOORTEVERLOF 1 JULI 2020

Geschreven op

Vanaf 1 juli 2020 hebben werknemers recht op meer geboorteverlof. Wat zijn de nieuwe regels en hoe vraag je een uitkering geboorteverlof aan? Een uitleg in deze nieuwsbrief voor werkgevers. Geboorteverlof partner Je werknemer heeft direct na de bevalling van de partner re... Lees meer »

WET COMPENSATIE TRANSITIEVERGOEDING

Geschreven op

Sinds 1 april 2020 kunnen werkgevers de transitie- vergoeding die zij aan zieke werknemers betalen terugvragen bij het UWV, De regeling geldt ook voor transitievergoedingen die zijn betaald vóór 1 april 2020. E Lees meer »

CORONAVIRUS EN HET ARBEIDSRECHT (DEEL 2)

Geschreven op

De uitbraak van het coronavirus heeft geleid tot een aantal vergaande maatregelen die veel impact hebben op het dagelijks leven. Dit roept ook veel vragen op bij werkgevers en werknemers. In deze column een antwoord op een aantal vragen die regelmatig worden gesteld. Lees meer »

CORONAVIRUS EN HET ARBEIDSRECHT

Geschreven op

Het coronavirus houdt ons land in de greep en heeft helaas meer gevolgen dan alleen voor de volksgezondheid. De noodzakelijke maatregelen om het virus in te dammen hebben een grote impact op de werkgelegenheid. Welke maatregelen worden (proactief) van een werkgever verwacht? Lees meer »

OUDERSCHAPSVERLOF (vervolg)

Geschreven op

Ouderschapsverlof is een verlofregeling voor werknemers met kinderen. Door tijdelijk minder te werken, kun je meer tijd besteden aan de zorg voor je gezin. In mijn vorige nieuwsbrief heb ik de werkwijze van het ouderschapsverlof uitgelegd en in deze nieuwsbrief vertel ik... Lees meer »

OUDERSCHAPSVERLOF

Geschreven op

Ouderschapsverlof is een verlofregeling voor werknemers met kinderen. Door tijdelijk minder te werken, kun je meer tijd besteden aan de zorg voor je gezin. Wat moet je hierover weten? De belangrijkste vragen en antwoorden op een rij. Hoe werkt ouderschapsverlof? Lees meer »

WAT IS BEDRIJFSECONOMISCH ONTSLAG (vervolg)

Geschreven op

Bij bedrijfseconomisch ontslag gaat het om een ontslagsituatie als gevolg van omstandigheden die rechtstreeks met het bedrijf of de bedrijfsvoering te maken hebben. In veel gevallen gaat het bij bedrijfseconomisch ontslag om een werkgever die vanwege slechte financiële re... Lees meer »

WAT IS BEDRIJFSECONOMISCH ONTSLAG

Geschreven op

Bij bedrijfseconomisch ontslag gaat het om een ontslagsituatie als gevolg van omstandigheden die rechtstreeks met het bedrijf of de bedrijfsvoering te maken hebben. In veel gevallen gaat het bij bedrijfseconomisch ontslag om een werkgever die vanwege slechte financiële re... Lees meer »

ONTSLAG AOW-GERECHTIGDE WERKNEMER: HOE ZIT HET IN ELKAAR?

Geschreven op

Werknemers kunnen na het bereiken van hun AOW-leeftijd blijven doorwerken. Dat kan op basis van hun oude contract of een nieuwe arbeidsovereenkomst. Wel gelden na de AOW-gerechtigde leeftijd vaak andere ontslagregels. Hoe zit het in elkaar? Lees meer »

ALLEENSTAANDE OUDER? WAAR HEB JE RECHT OP (deel 2)

Geschreven op

In mijn vorige nieuwsbrief heb ik uitleg gegeven over de kinderbijslag en de kinderalimentatie. In deze column vertel ik meer over het kindgebonden budget, de kinderopvangtoeslag en de inkomensafhankelijke combinatie-korting. Lees meer »

snel contact

Mediation

Mediation betekent altijd maatwerk, met persoonlijke aandacht voor het individu. Ik ben er van overtuigd dat voor ieder conflict een oplossing is, naar tevredenheid van alle betrokken partijen. Mediation is op basis van vrijwillige deelname; de weg naar de rechter blijft altijd open.