DISFUNCTIONEREN

 

 

 

Als werkgever ben je niet tevreden over het functioneren van je werknemer. Welke instrumenten heb je om het functioneren van die werknemer bij te sturen? Hoe zet je effectief een verbetertraject in? Heeft dit allemaal geen effect gehad, dan is de maat vol!

 

Onvoldoende functioneren van een werknemer kan veel oorzaken hebben. Het disfunctioneren kan blijken uit het niet mee kunnen komen in de ontwikkelingen of het niet (kunnen of willen) voldoen aan redelijke verzoeken, maar ook ruziënd gedrag of het plegen van diefstal kan een oorzaak zijn.

Verbetertraject

Je bent als werkgever verplicht je werknemer in de gelegenheid te stellen zijn functioneren te verbeteren via een zogenaamd verbetertraject. Je moet de werknemer voldoende tijd geven en hem voldoende steunen en begeleiden.

Hoe geef je daar invulling aan en hoe ver moet je daarbij gaan? Wat wordt van je verwacht en wat van de werknemer?

Inhoud en duur verbetertraject

De begeleiding om het functioneren te verbeteren is het verbetertraject. Je maakt als werkgever concrete afspraken met je werknemer en spreekt een termijn af waarbinnen verbetering moet optreden.

Tijdens dit verbetertraject krijgt de werknemer gedurende een bepaalde tijd de gelegenheid zijn functioneren en/of gedrag te verbeteren. In een verbetertraject kunnen bijvoorbeeld door een cursus of training specifieke vaardigheden of competenties meer ontwikkeld worden, of kun je een coaching inzetten.

Er gelden geen harde eisen aan de inhoud of de duur van een verbetertraject.

De duur van het verbetertraject moet wel zodanig zijn dat de werknemer verbetering kan laten zien. Het is bovendien belangrijk dat je als werkgever periodiek voortgangsgesprekken houdt met de werknemer over de vooraf gestelde eisen en de te behalen doelen. Leg alle stappen in het verbetertraject vast!

Onvoldoende verbetering

Ontslag wegens disfunctioneren kan volgen als gedurende een reële periode geprobeerd is de werknemer beter te laten functioneren, maar geen verbetering in het functioneren is gerealiseerd. Ontslag wegens disfunctioneren zonder verbetertraject kan de juridische toets alleen doorstaan indien op voorhand aangetoond wordt dat een verbetertraject niet tot verbetering van het functioneren zal leiden. Een ontslag wegens disfunctioneren wordt dus kritisch getoetst door de rechter.

Advies en hulp bij disfunctioneren

Vind je dat een werknemer disfunctioneert en overweeg je deze werknemer wegens disfunctioneren te ontslaan, dan heb je ongetwijfeld verschillende vragen waarop je een antwoord wilt hebben. Als jurist Arbeidsrecht kan Ria Ruiter van RuiterAdvies je helpen met het vormgeven van een verbeterings- c.q. disfunctioneringstraject.

Meer weten of hulp nodig?

Wil je meer weten over dit onderwerp of heb je hulp nodig, neem dan contact op met Ria Ruiter, juridisch adviseur van RuiterAdvies via e-mail info@ruiteradvies.nl  telefoonnummer: 06 511 02 809 of www.ruiteradvies.nl

 

 

 

 

Naar het overzicht

snel contact

Mediation

Mediation betekent altijd maatwerk, met persoonlijke aandacht voor het individu. Ik ben er van overtuigd dat voor ieder conflict een oplossing is, naar tevredenheid van alle betrokken partijen. Mediation is op basis van vrijwillige deelname; de weg naar de rechter blijft altijd open.