Sociale zekerheid

Er bestaan veel soorten uitkeringen. Dat komt omdat er ook heel veel verschillende situaties zijn waarin een uitkering nodig is. Denk bijvoorbeeld aan werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid of aan financiële problemen. Een uitkering krijgt u niet zomaar. U moet aan allerlei eisen en voorwaarden voldoen en er wordt streng gecontroleerd of u zich wel aan de regels houdt.

Die regels en voorwaarden worden steeds ingewikkelder. RuiterAdvies kan u hierin verder helpen. 

RuiterAdvies staat mensen bij in de sociale zekerheid en adviseert: 

UITKERING

Participatiewet 

Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Deze wet heeft de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) vervangen.

De Participatiewet heeft als doel dat meer mensen, met en zonder beperking, werk vinden bij een gewone werkgever. Kortom een wir war aan regels, waarbij het UWV belangrijke besluiten kan nemen, waarvoor deskundige juridische hulp ingeschakeld moet worden. 

Bezwaar uitkering 

Als een besluit over uw uitkering in uw nadeel uitvalt is het van belang om binnen zes weken bezwaar te maken, voordat het besluit definitief is. Een definitief besluit wordt namelijk niet meer teruggedraaid. Laat u daarom tijdig adviseren en ondersteunen bij het opstellen van het bezwaarschrift en voorkom dat u voor een lange periode inkomsten misloopt.

WW UITKERING

Bezwaar WW-uitkering

Als het UWV uw uitkering verlaagt of stopzet kunt u uw zaak nog eens laten bekijken door een ‘bezwaar WW-uitkering’ in te dienen. Samen met u kan ik nagaan of de verlaging of stopzetting volgens de regels is verlopen. Zo kan voorkomen worden dat u onterecht wordt gekort op uw WW-uitkering of deze misschien zelfs helemaal niet krijgt. 

WW Uitkering geweigerd 

U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om een WW-uitkering te krijgen. Deze voorwaarden zijn echter complex, waardoor u onterecht een WW-uitkering geweigerd kan worden door het UWV. In deze gevallen kan er bezwaar aangetekend worden, om zo mogelijk toch aanspraak te maken op uw uitkering. 

WIA UITKERING

Bezwaar WIA-uitkering

Als uw WIA-aanvraag wordt afgewezen, loont het de moeite om een bezwaar WIA-uitkering in te dienen. De Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) is ingewikkeld en lang niet op alle punten altijd even duidelijk. Als het UWV concludeert dat u geen recht heeft op een WIA-uitkering, kan RuiterAdvies u helpen bij het opstellen van een bezwaarschrift. 

Percentage arbeidsongeschikt voor WIA-uitkering 

Vooral bij de overgang van de Ziektewet naar de WIA worden veel aanvragen voor een WIA-uitkering afgewezen. Om een WIA-uitkering te krijgen moet u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt zijn. Het is heel lastig om in een percentage aan te geven of u nog kunt werken en voor veel mensen is de rekensom van het UWV vaak moeilijk te begrijpen.

Daarom is het van grootste belang om uw zaak te laten bekijken door RuiterAdvies.

Ik kan een bezwaarschrift voor u indienen en daarna indien nodig ook een beroepsschrift bij de Bestuursrechter.

snel contact

Mediation

Mediation betekent altijd maatwerk, met persoonlijke aandacht voor het individu. Ik ben er van overtuigd dat voor ieder conflict een oplossing is, naar tevredenheid van alle betrokken partijen. Mediation is op basis van vrijwillige deelname; de weg naar de rechter blijft altijd open.