Te laat op je werk ……………

Ja hoor! Ben je met de beste intenties op tijd vertrokken uit huis en staat de A12 muurvast of is er ergens een treinstoring. Jeetje, alweer te laat op het werk! Voor wiens risico komt dit nou eigenlijk?

Woon-/werkverkeer komt voor rekening van de werknemer

Het woon-werkverkeer komt voor rekening dat de werknemer, dus ook de eventuele vertraging. De reistijd van huis naar werk is namelijk geen arbeidstijd en als werknemer ben je verplicht om op tijd op je werk te komen. Dit is echter anders indien je in opdracht van je werkgever rechtstreeks vanuit huis onderweg bent naar een zakelijke afspraak (werk-werkverkeer) In dat geval hoef je de extra tijd niet te compenseren. Ga je niet naar een zakelijke afspraak en kom je door de vertraging te laat op het werk, dan komen die uren voor jouw rekening, tenzij de arbeidsovereen-komst of CAO anders bepaalt.

Vaak te laat?

Kom je vaak te laat, dan kan je werkgever tot actie overgaan. Denk hierbij aan een officiële waarschuwing, schorsing of inhouding van loon voor de tijd die je niet aanwezig bent. In sommige gevallen kan het zelfs leiden tot ontslag.

Officiële waarschuwing

Heeft je werkgever je schriftelijk een officiële waarschuwing gestuurd, dan zal hij je hierin duidelijk maken wat de gevolgen zijn wanneer je nog vaker te laat komt. Natuurlijk moet je als werknemer wel een eerlijke kans krijgen om je gedrag te verbeteren.

Ontslag

Wanneer je echter te laat blijft komen op je werk, dan kan je werkgever besluiten de arbeidsovereenkomst te laten beëindigen door middel van een ontbindings-procedure bij de kantonrechter.

Uit vaste rechtspraak blijkt dat rechters bij regelmatig te laat komen op het werk in de meeste gevallen het ontbindingsverzoek van de arbeidsovereenkomst inwilligen. Van belang is met name dat de werkgever moet bewijzen dat sprake is van structureel te laat komen. Een werknemer die voor herhaaldelijk te laat komen ook nog eens bij herhaling is gewaarschuwd, staat in een ontbindingsprocedure op achterstand.

Ontslag op staande voet

Een andere mogelijkheid bij herhaald te laat komen, die een werkgever kan nemen is het geven van ontslag op staande voet. Een complicatie die zich bij ontslag op staande voet kan voordoen is dat de rechter alle omstandigheden van het geval mag meewegen, dus ook de persoonlijke omstandigheden.

Indien de rechter het ontslag op staande voet van de werknemer afwijst, zal dit ertoe leiden dat de werkgever dan het salaris tot einde dienstverband zal moeten blijven doorbetalen.

Meer weten of hulp nodig?

Wil je meer weten over dit onderwerp of heb je hulp nodig, neem dan contact op met Ria Ruiter, juridisch adviseur van RuiterAdvies via e-mail info@ruiteradvies.nl telefoonnummer: 06 511 02 809 of www.ruiteradvies.nl

 

 

Naar het overzicht

snel contact

Mediation

Mediation betekent altijd maatwerk, met persoonlijke aandacht voor het individu. Ik ben er van overtuigd dat voor ieder conflict een oplossing is, naar tevredenheid van alle betrokken partijen. Mediation is op basis van vrijwillige deelname; de weg naar de rechter blijft altijd open.