Nieuws

WAT IS BEDRIJFSECONOMISCH ONTSLAG (vervolg)

Geschreven op

Bij bedrijfseconomisch ontslag gaat het om een ontslagsituatie als gevolg van omstandigheden die rechtstreeks met het bedrijf of de bedrijfsvoering te maken hebben. In veel gevallen gaat het bij bedrijfseconomisch ontslag om een werkgever die vanwege slechte financiële re... Lees meer »

WAT IS BEDRIJFSECONOMISCH ONTSLAG

Geschreven op

Bij bedrijfseconomisch ontslag gaat het om een ontslagsituatie als gevolg van omstandigheden die rechtstreeks met het bedrijf of de bedrijfsvoering te maken hebben. In veel gevallen gaat het bij bedrijfseconomisch ontslag om een werkgever die vanwege slechte financiële re... Lees meer »

ONTSLAG AOW-GERECHTIGDE WERKNEMER: HOE ZIT HET IN ELKAAR?

Geschreven op

Werknemers kunnen na het bereiken van hun AOW-leeftijd blijven doorwerken. Dat kan op basis van hun oude contract of een nieuwe arbeidsovereenkomst. Wel gelden na de AOW-gerechtigde leeftijd vaak andere ontslagregels. Hoe zit het in elkaar? Lees meer »

ALLEENSTAANDE OUDER? WAAR HEB JE RECHT OP (deel 2)

Geschreven op

In mijn vorige nieuwsbrief heb ik uitleg gegeven over de kinderbijslag en de kinderalimentatie. In deze column vertel ik meer over het kindgebonden budget, de kinderopvangtoeslag en de inkomensafhankelijke combinatie-korting. Lees meer »

ALLEENSTAANDE OUDER? WAAR HEB JE RECHT OP.

Geschreven op

Alleenstaande ouder? Waar heb je recht op? Regelmatig krijg ik vragen van alleenstaande ouders over ondersteuning in de kosten voor de kinderen. Waar heb je recht op om in het levensonderhoud van je kind te voorzien. Dat is natuurlijk ook niet gek. Lees meer »

Aanzegtermijn

Geschreven op

AANZEGTERMIJN Bij tijdelijke arbeidscontracten van zes maanden of langer geldt een aanzegtermijn. Dit betekent dat een werknemer op tijd geïnformeerd moet worden over de verlenging van zijn arbeidscontract. Doe je dit als werkgever niet, dan moet je hem een vergoeding bet... Lees meer »

Officiële waarschuwing

Geschreven op

Een officiële waarschuwing kan even schrikken zijn. Hiermee laat een werkgever je weten dat hij je bepaald gedrag kwalijk neemt. Hoe ga je hiermee om? Op de werkvloer worden regelmatig waarschuwingen gegeven, vaak omdat een werknemer iets heeft gedaan wat hij in de ogen v... Lees meer »

Medische keuring

Geschreven op

Solliciteren en afwijzingen Solliciteren voor een baan kan spannend zijn. Je wilt natuurlijk graag worden aangenomen voor de baan waarop je solliciteert. Andersom is een werkgever op zoek naar werknemers die bij het bedrijf passen. Lees meer »

De sollicitatieprocedure

Geschreven op

Solliciteren en afwijzingen Solliciteren voor een baan kan spannend zijn. Je wilt natuurlijk graag worden aangenomen voor de baan waarop je solliciteert. Andersom is een werkgever op zoek naar werknemers die bij het bedrijf passen. Lees meer »

BUURTCONFLICTEN (recht van overpad)

Geschreven op

BUURTCONFLICTEN DEEL 2 (recht van overpad) We leven in Nederland in een relatief klein gebied met veel mensen samen. Verschillende achtergronden, culturen, waarden, normen, gewoonten en wijzen van communiceren in de samenleving in combinatie met uiteenlopende activiteiten... Lees meer »

snel contact

Mediation

Mediation betekent altijd maatwerk, met persoonlijke aandacht voor het individu. Ik ben er van overtuigd dat voor ieder conflict een oplossing is, naar tevredenheid van alle betrokken partijen. Mediation is op basis van vrijwillige deelname; de weg naar de rechter blijft altijd open.