• Home
  • Nieuws
  • ALLEENSTAANDE OUDER? WAAR HEB JE RECHT OP.

ALLEENSTAANDE OUDER? WAAR HEB JE RECHT OP.

Alleenstaande ouder? Waar heb je recht op?                     

Regelmatig krijg ik vragen van alleenstaande ouders over ondersteuning in de kosten voor de kinderen. Waar heb je recht op om in het levensonderhoud van je kind te voorzien. Dat is natuurlijk ook niet gek. Er bestaan namelijk veel regelingen waar je een beroep op kunt doen, maar hieraan zijn natuurlijk ook voorwaarden verbonden. In deze nieuwsbrief zet ik de belangrijkste regelingen, waar jij als alleenstaande ouder gebruik van kunt maken op een rij.

De Kinderbijslag:

Allereerst is er de kinderbijslag. Hierop heeft iedere ouder in Nederland recht. Dit is een vast bedrag per kind, dat na afloop van het kwartaal door de Sociale Verzekeringsbank wordt uitgekeerd. De hoogte van deze toeslag is niet afhankelijk van de hoogte van je inkomen, maar wel van de leeftijd van je kind. De kinderbijslag is in feite een bijdrage van de overheid in de zorg van jouw kinderen. Je kunt zelf bepalen waar je de kinderbijslag aan uitgeeft. Als je kind 18 jaar wordt, óf jonger uit huis gaat óf recht krijgt op studiefinanciering, verlies je het recht op kinderbijslag. Voor alleenstaande ouders bestaan er ook een aantal speciale regelingen.

De Kinderalimentatie:

De alimentatie is de bekendste regeling. Als ouder heb je een zorgplicht ten opzichte van je kind. Als ouders gaan scheiden, zullen ze afspraken moeten maken over de zorg voor hun kinderen en de kosten die daarmee gemoeid zijn. Daarom kennen we in Nederland de Kinderalimentatie. In de meeste gevallen maakt de ene ouder, de alimentatieplichtige, maandelijks een bedrag over naar de andere ouder. De ontvangende ouder is normaal gesproken de ouder waar de kinderen de meeste tijd doorbrengen. Dit bedrag moet gebruikt worden om in het levensonderhoud van de kinderen te voorzien.

Om de hoogte van de kinderalimentatie te kunnen bepalen wordt bijvoorbeeld gekeken naar de financiële situatie van de alimentatieplichtige ouder en het geld dat nodig is om goed voor de kinderen in kwestie te zorgen. Als uiteindelijk overeenstemming is bereikt over een maandelijks bedrag, wordt dit vastgelegd in het echtscheidingsconvenant en bekrachtigd door de rechter.

Het kan natuurlijk zijn dat de maandelijkse alimentatie niet voldoende is om in het levensonderhoud van de kinderen te voorzien. Als alleenstaande ouder kun je dan een beroep doen op een aantal andere regelingen. De belangrijkste regelingen benoem ik alvast: Het kind gebonden budget voor alleenstaande ouders, de kinderopvang-toeslag en de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Volgende nieuwsbrief
In mijn volgende nieuwsbrief vertel ik hierover meer en geef aanvullende informatie.

Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met Ria Ruiter via info@ruiteradvies.nl of telefoonnummer: 06 511 02 809.

Naar het overzicht

snel contact

Mediation

Mediation betekent altijd maatwerk, met persoonlijke aandacht voor het individu. Ik ben er van overtuigd dat voor ieder conflict een oplossing is, naar tevredenheid van alle betrokken partijen. Mediation is op basis van vrijwillige deelname; de weg naar de rechter blijft altijd open.