• Home
  • Nieuws
  • ONTSLAG AOW-GERECHTIGDE WERKNEMER: HOE ZIT HET IN ELKAAR?

ONTSLAG AOW-GERECHTIGDE WERKNEMER: HOE ZIT HET IN ELKAAR?

Werknemers kunnen na het bereiken van hun AOW-leeftijd blijven doorwerken. Dat kan op basis van hun oude contract of een nieuwe arbeidsovereenkomst. Wel gelden na de AOW-gerechtigde leeftijd vaak andere ontslagregels. Hoe zit het in elkaar?

Als een werknemer de AOW-leeftijd bereikt, kan een werkgever met verschillende situaties te maken krijgen wat het arbeidscontract betreft. Zijn er geen afspraken over wat er gebeurt als de werknemer de AOW-leeftijd bereikt en wil de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen, dan moet hij deze opzeggen. Dit kan zonder preventieve toets van UWV of de rechter met een opzegtermijn van een maand.

Verder kan de cao voor de sector aangeven dat een contract van een medewerker eindigt als deze de AOW-leeftijd bereikt. Het kan echter ook zo zijn hierover niets is opgenomen in de cao. Het bestaande (tijdelijke of vaste) contract loopt dan gewoon door. In dat geval of als er geen cao geldt, kan een werkgever ook in de individuele arbeidsovereenkomst met de werknemer afspraken maken over langer doorwerken. Hierbij kan aangegeven worden dat het arbeidscontract vanzelf van rechtswege eindigt als de medewerker de AOW-leeftijd bereikt of dat het doorloopt zolang de medewerker het niet zelf opzegt.

Nieuw arbeidscontract

Eindigt het contract van een werknemer op de AOW-datum en wil de werknemer doorwerken, dan kan de werkgever hem of haar ook een nieuw tijdelijk of vast contract aanbieden. Voor een eventueel later ontslag geldt dan bij een tijdelijk contract dat het automatisch afloopt. De werkgever moet hierbij wel minimaal een maand voor de einddatum (‘aanzegtermijn’) van het tijdelijke arbeidscontract schriftelijk aan de werknemer melden of de arbeidsovereenkomst verlengd wordt dan wel wordt beëindigd.

Bij een nieuw contract voor onbepaalde tijd moet de werkgever toestemming vragen aan UWV of de kantonrechter voor beëindiging van het arbeidscontract. De opzegtermijn hangt dan net als bij overige werknemers af van de duur van het arbeidscontract.

Transitievergoeding

Medewerkers die ontslagen worden op het moment dat ze de AOW-leeftijd bereiken of daarna, hebben geen recht op een transitievergoeding. Dat geldt in alle gevallen, dus bij een contract dat doorloopt na de AOW-leeftijd en bij een nieuw contract dat is afgesloten na het bereiken van de AOW-leeftijd.

Langer doorwerken

Een werkgever doet er goed aan te zorgen voor een beleid voor langer doorwerken. Zo kan hij optimaal gebruik blijven maken van de diensten van oudere werknemers. Let er als werkgever op dat je deze werknemers ook blijft opleiden. Zeker nu de pensioenleeftijd stijgt en werknemers langer in dienst blijven, is dat de moeite waard. Maak daarnaast goed gebruik van alle ervaring van oudere werknemers en laat ze die ervaring en hun kennis goed overdragen aan jongere collega’s.

Meer weten of hulp nodig?

Wil je meer weten over dit onderwerp of heb je hulp nodig, neem dan contact op met         Ria Ruiter, juridisch adviseur van RuiterAdvies via info@ruiteradvies.nl, www.ruiteradvies.nl of telefoonnummer: 06 511 02 809.

 

Naar het overzicht

snel contact

Mediation

Mediation betekent altijd maatwerk, met persoonlijke aandacht voor het individu. Ik ben er van overtuigd dat voor ieder conflict een oplossing is, naar tevredenheid van alle betrokken partijen. Mediation is op basis van vrijwillige deelname; de weg naar de rechter blijft altijd open.