BUURTCONFLICTEN (recht van overpad)

BUURTCONFLICTEN DEEL 2 (recht van overpad)


We leven in Nederland in een relatief klein gebied met veel mensen samen. Verschillende achtergronden, culturen, waarden, normen, gewoonten en wijzen van communiceren in de samenleving in combinatie met uiteenlopende activiteiten in een vaak beperkte ruimte zorgen er voor dat er met regelmaat conflicten ontstaan.
Dit soort conflicten in je directe leefomgeving zorgen vaak voor allerlei vervelende verstoringen, zowel voor jezelf als in je relatie met de andere betrokkenen. Je bent gebaat bij een plezierige en ongestoorde leefomgeving waar jij en je gezin fijn kunnen wonen.

In mijn vorige column heb ik het één en ander verteld over erfgrens en erfafscheiding en de regels voor het plaatsen van een boom of schutting. Dit keer uitleg over recht van overpad, ladderrecht en andere erfdienstbaarheden.


Recht van overpad

Bij veel huizen is er een achterom. Het pad ligt dan vaak op grond van de aangrenzende buren. Als er een recht van overpad is vastgelegd, dan moeten de buren het goed vinden dat je op de minst hinderlijke manier gebruik maakt van het pad. Of er een recht van overpad is gevestigd, kunt je nagaan in de koopakte of bij het Kadaster. Als je in een huurwoning woont, kun je bij de verhuurder van de woning navragen wat er precies is bepaald over het gebruik van het pad.

Ladderrecht: het gebruik van de grond van je buren

Je mag het erf van de buren gebruiken voor een verbouwing of onderhoud aan jouw huis. Dat heet ladderrecht. Daarbij gelden de volgende regels:

  • Er is geen andere manier om je huis te verbouwen of onderhouden dan via het erf van de buren;
  • Het gebruik is tijdelijk;
  • Eventuele schade moet je vergoeden;
  • In principe moeten je buren je toestemming geven. Alleen bij een hele gewichtige reden mogen ze je het ladderrecht weigeren.


Andere erfdienstbaarheden

Er zijn verschillende erfdienstbaarheden waarvan het recht van overpad waarschijnlijk de bekendste is. Een erfdienstbaarheid is vastgelegd in een akte bij de notaris. In de akte staat dan wat de erfdienstbaarheid precies inhoudt. Andere erfdienstbaarheden zijn:

  • Recht van weg: hetzelfde als recht van overpad, maar dan voor een bredere weg waar je met de auto overheen kunt;
  • Recht van uitzicht: het recht om uitzicht te houden.
  • Gootrecht: het recht om (vuil) water te lozen vanaf het ene erf naar het erf van de buren via bijvoorbeeld hemelwaterafvoer;


Mediation bij buurtconflicten

RuiterAdvies kan je helpen om het gesprek weer op gang te brengen en conflicten op te lossen. Onder professionele en respectvolle leiding heb je één of meerdere gesprekken met elkaar.

Oplossingen en afspraken

RuiterAdvies zoekt met je naar oplossingen waar alle partijen tevreden mee kunnen zijn.
Wil je informatie, neem dan contact op met Ria Ruiter via info@ruiteradvies.nl of telefoon-nummer: 06 511 02 809.

Beethovenlaan 59
7442 HB Nijverdal
www.ruiteradvies.nl

 

 

 

 

 

Naar het overzicht

snel contact

Mediation

Mediation betekent altijd maatwerk, met persoonlijke aandacht voor het individu. Ik ben er van overtuigd dat voor ieder conflict een oplossing is, naar tevredenheid van alle betrokken partijen. Mediation is op basis van vrijwillige deelname; de weg naar de rechter blijft altijd open.