Nieuws

In bezwaar gaan, altijd mogelijk?

Geschreven op

Een juridisch conflict kan iedereen krijgen, dan wil je er niet alleen voor staan. Bijvoorbeeld bij dreigende problemen op het werk over je salaris. Of een probleem met een bestuursorgaan (b.v. Gemeente, UWV of Sociale Verzekeringsbank) In deze gevallen kun je rekenen op... Lees meer »

Loon bij ziekte

Geschreven op

Een juridisch conflict kan iedereen krijgen, dan wil je er niet alleen voor staan. Bijvoorbeeld bij dreigende problemen op het werk over je salaris. Of een conflict in een privésituatie, zoals bij een burenruzie of een geschil met een leverancier. Lees meer »

Loon en salaris

Geschreven op

Een juridisch conflict kan iedereen krijgen, dan wil je er niet alleen voor staan. Bijvoorbeeld bij dreigende problemen op het werk over je salaris. Of een conflict in een privésituatie, zoals bij een burenruzie of een geschil met een leverancier. Lees meer »

Relatiebeding en opzeggen van de arbeidsovereenkomst

Geschreven op

In mijn vijfde nieuwsbrief heb ik in het kort iets verteld over de verschillende arbeidsovereenkomsten en enkele onderdelen hieruit. In mijn zesde nieuwsbrief ben ik wat uitgebreider ingegaan op de onderdelen proeftijd en concurrentiebeding. Lees meer »

Proeftijd en Concurrentiebeding

Geschreven op

In mijn vijfde nieuwsbrief heb ik in het kort iets verteld over de verschillende arbeidsovereenkomsten en enkele onderdelen hieruit. Zoals toegezegd ga ik in mijn zesde nieuwsbrief wat uitgebreider in op enkele onderdelen uit de arbeidsovereenkomst, nl. Lees meer »

Arbeidsovereenkomsten

Geschreven op

Er bestaan twee verschillende soorten arbeidsovereenkomsten. In mijn vijfde nieuwsbrief vertel ik je meer over de individuele arbeidsovereenkomst en enkele onderdelen hieruit. Belangrijke informatie voor zowel werkgevers als werknemers! Ik wens je opnieuw veel leesplezier. Lees meer »

Wijzigingen in de Arbowetgeving vanaf 1 juli 2017

Geschreven op

Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen in de Arbowetgeving doorgevoerd. In mijn vierde nieuwsbrief besteed ik aandacht aan de belangrijkste wijzigingen die vanaf 1 juli 2017 toegepast moeten worden. Wijzigingen in de Arbowetgeving vanaf 1 juli 2017 Het doel van de wij... Lees meer »

Je bent ziek tijdens je vakantie, wat nu?

Geschreven op

De vakantieperiode is inmiddels begonnen, daarom wil ik in mijn derde nieuwsbrief aandacht besteden aan het ziek zijn tijdens je vakantie. Over de regels die toegepast moeten worden, bestaat nog veel onduidelijkheid. Veel leesplezier! Lees meer »

Ontslag tijdens ziekte

Geschreven op

Het is een hardnekkig misverstand om te denken dat je als werknemer niet ontslagen kunt worden als je ziek bent. Je bent tijdens ziekte in het algemeen wel beter beschermd tegen ontslag, maar een absoluut ontslagverbod tijdens ziekte bestaat niet. Lees meer »

Ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie

Geschreven op

Via een speciale nieuwsbrief wil ik belangstellenden regelmatig op de hoogte houden van een actueel onderwerp op het gebied van arbeidsrecht, sociale zekerheid of mediation. Vooral in het arbeidsrecht gebeurt veel en vinden er regelmatig wijzigingen plaats. Lees meer »

snel contact

Mediation

Mediation betekent altijd maatwerk, met persoonlijke aandacht voor het individu. Ik ben er van overtuigd dat voor ieder conflict een oplossing is, naar tevredenheid van alle betrokken partijen. Mediation is op basis van vrijwillige deelname; de weg naar de rechter blijft altijd open.