Nieuws

BUURTCONFLICTEN (erfgrens en erfafscheiding)

Geschreven op

Buurtconflicten: “Beter een goede buur dan een verre vriend.” Het is belangrijk om in goede harmonie met je buren te leven. Een keertje geluidsoverlast? De heg niet geknipt? Geen probleem natuurlijk! Normaal gesproken kom je er samen wel uit. Maa Lees meer »

RUZIE MET JE BUREN (mediation)

Geschreven op

Ruzie met je buren? Een razende man aan de telefoon. Hij is boos op zijn buren. De boom in de tuin van de buren is zo groot geworden dat het al het zonlicht in zijn tuin wegneemt. De takken hangen gedeeltelijk over de schutting. Lees meer »

Kan ik zomaar ontslagen worden

Geschreven op

Kan ik zomaar ontslagen worden? Nee, je kunt niet zomaar ontslagen worden. Bovendien: Met een ontslagaanzegging alleen komt er sowieso geen einde aan je contract. Meestal is het wel de start voor een onderhandeling over de voorwaarden van een ontslag. Lees meer »

Hoe verloopt het re-integratietraject bij ziekte?

Geschreven op

Nog altijd kom ik werkgevers tegen, die zich niet aan de Wet Verbetering Poortwachter houden en niets doen met het re-integratietraject van de werknemer. Deze keer daarom een toelichting hierop. Hoe verloopt het re-integratietraject bij ziekte? Lees meer »

Ik ben ziek tijdens mijn vakantie .............

Geschreven op

Ik ben ziek tijdens mijn vakantie, wat nu? Eindelijk heb je vakantie, maar dan word je ziek. Dit is extra vervelend. Wat zijn de regels als het gaat om ziek zijn en vakantie? Kost ziek zijn je bijvoorbeeld vakantiedagen? Ik word tijdens mijn vakantie ziek. Lees meer »

WAT MOET JE WETEN OVER JE VAKANTIEGELD IN 2018

Geschreven op

Wat moet je weten over je vakantiegeld in 2018 In mei ontvangen de meeste werknemers en gepensioneerden hun vakantiebijslag (beter bekend als vakantiegeld). Nieuw dit jaar is dat werkgevers vanaf 1 januari 2018 in principe ook vakantiegeld moet betalen over de eventuele o... Lees meer »

MKB-abonnement

Geschreven op

Of het nu gaat om individueel ontslag, een wijziging in arbeidsvoorwaarden of een omvangrijke reorganisatie. uiterAdvies staat zowel werkgevers als werknemers bij in arbeidsrechtelijke kwesties. RuiterAdvies kent de belangen van beide kanten en de aspecten van het arbeids... Lees meer »

Ziekte en re-integratie

Geschreven op

Ziekte & re-integratie Ziek thuiszitten is voor niemand leuk. Maar het is goed dat je bescherming krijgt van de wet als je ziek bent. De wet beschermt je positie binnen een bedrijf wanneer je ziek bent en ook je recht op loon wordt beschermd. Lees meer »

WAT IS BESTUURSRECHT EN SOCIALE ZEKERHEID

Geschreven op

Een juridisch conflict kan iedereen krijgen, dan wil je er niet alleen voor staan. Bijvoorbeeld bij dreigende problemen op je werk, met als gevolg een ontslagprocedure. Of een conflict met de gemeente over een vergunning voor de verbouw van je woonhuis, een geschil met ee... Lees meer »

In bezwaar gaan, altijd mogelijk?

Geschreven op

Een juridisch conflict kan iedereen krijgen, dan wil je er niet alleen voor staan. Bijvoorbeeld bij dreigende problemen op het werk over je salaris. Of een probleem met een bestuursorgaan (b.v. Gemeente, UWV of Sociale Verzekeringsbank) In deze gevallen kun je rekenen op... Lees meer »

snel contact

Mediation

Mediation betekent altijd maatwerk, met persoonlijke aandacht voor het individu. Ik ben er van overtuigd dat voor ieder conflict een oplossing is, naar tevredenheid van alle betrokken partijen. Mediation is op basis van vrijwillige deelname; de weg naar de rechter blijft altijd open.