Kan ik zomaar ontslagen worden

Kan ik zomaar ontslagen worden?

Nee, je kunt niet zomaar ontslagen worden. Bovendien: Met een ontslagaanzegging alleen komt er sowieso geen einde aan je contract. Meestal is het wel de start voor een onderhandeling over de voorwaarden van een ontslag. Komt er geen regeling, dan zal je werkgever naar het UWV of Kantonrechter moeten.

Ontslag: wanneer naar de kantonrechter en wanneer naar het UWV

Heel vervelend, je werkgever wil je ontslaan. Samen kom je niet tot overeenstemming over de beëindiging. Dan zijn er twee ontslagroutes mogelijk: via het UWV of de Kantonrechter.

Beide procedures duren ongeveer zes tot acht weken. Het hangt van de reden van het ontslag af of je werkgever naar de kantonrechter of naar het UWV moet gaan. Voor ontslag om bedrijfseconomische reden en ontslag in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid, moet je werkgever toestemming hebben van het UWV. Ontslag om persoonlijke redenen beoordeelt de kantonrechter. Denk hierbij aan slecht functioneren of een verstoorde arbeidsverhouding, frequent ziek zijn of verwijtbaar handelen.

De ontslagprocedure via het UWV

Je werkgever moet bij het UWV jouw ontslagaanvraag goed onderbouwen. Hij moet niet alleen aannemelijk maken dat het schrappen van arbeidsplaatsen financieel noodzakelijk is, maar ook dat personeelsverloop of overplaatsing geen oplossing biedt. Hij moet dus inzichtelijk maken wat hij heeft gedaan om een boventallige werknemer in dienst te houden of over te plaatsen. Als je werkgever toestemming krijgt van het UWV voor je ontslag, dan moet hij nog wel zelf de arbeidsovereenkomst opzeggen en jou informeren, met inachtneming van de geldende opzegtermijn.

De ontslagprocedure bij de kantonrechter

Bij ontslag om persoonlijke reden vraagt je werkgever met een ontbindingsverzoekschrift aan de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Hij moet goed motiveren om welke persoonlijke redenen hij jou wil ontslaan. Bijvoorbeeld omdat je niet goed functioneert of omdat de arbeidsrelatie verstoord is. De rechter zal de ontslagreden streng toetsen. Er is dan ook een goed opgebouwd personeelsdossier nodig.

Verstoorde arbeidsverhouding

Bij een verstoorde arbeidsverhouding worden weer andere eisen gesteld aan het personeelsdossier. Bijvoorbeeld wanneer de verstoring is ontstaan en wat beide partijen (werkgever en werknemer) hebben gedaan om dit op te lossen. Zo heeft iedere ontslaggrond zijn eigen voorwaarden.

Passende functie

In alle gevallen moet duidelijk in het ontbindingsverzoek naar voren komen dat je werkgever onderzocht heeft of je binnen een redelijke termijn kan worden herplaatst in een andere passende functie. Eventueel met behulp van scholing. Of als dat niet is gedaan, waarom het in redelijkheid van je werkgever niet gevraagd kan worden jou te herplaatsen of je in dienst te houden.

Verweer

Je merkt al dat je werkgever je niet zomaar kan ontslaan. Gelukkig maar. Daar moeten goede redenen voor zijn. In beide gevallen krijg je als werknemer ook de mogelijkheid om verweer te voeren en kun je dus aangeven waarom je het niet eens bent met je ontslag.

Wil je meer weten over ontslag en de verschillende procedures?

Heb je vragen over het ontslagrecht en de stappen die genomen moeten worden?

Wil je meer informatie, neem dan contact op met Ria Ruiter via info@ruiteradvies.nl of telefoonnummer 06 511 02 809.

 

Naar het overzicht

snel contact

Mediation

Mediation betekent altijd maatwerk, met persoonlijke aandacht voor het individu. Ik ben er van overtuigd dat voor ieder conflict een oplossing is, naar tevredenheid van alle betrokken partijen. Mediation is op basis van vrijwillige deelname; de weg naar de rechter blijft altijd open.