• Home
  • Nieuws
  • BUURTCONFLICTEN (erfgrens en erfafscheiding)

BUURTCONFLICTEN (erfgrens en erfafscheiding)

Buurtconflicten:

“Beter een goede buur dan een verre vriend.” Het is belangrijk om in goede harmonie met je buren te leven. Een keertje geluidsoverlast? De heg niet geknipt? Geen probleem natuurlijk! Normaal gesproken kom je er samen wel uit. Maar als dit niet het geval is en de conflicten tussen buren zich opstapelen, is mediation een goede oplossing.

Erfgrens en erfafscheiding:

Als je een koopwoning hebt, dan ben je samen met je buren verantwoordelijk voor de erfafscheiding. Wie er verantwoordelijk is voor het plaatsen en het onderhoud van een schutting of heg, dat hangt af of deze op de erfgrens staat. 

Plaats je een muur precies op de scheiding tussen jouw tuin en die van je buren? Dan wordt de erfafscheiding gezamenlijk eigendom van jou en je buren. Je buren moeten hieraan meewerken en zijn verantwoordelijk voor de helft van de kosten, die natuurlijk wel binnen redelijke grenzen moeten blijven. Voorafgaand overleg met de buren over materiaal en kosten is natuurlijk raadzaam. 

Grens onduidelijk?

Worden jij en je buren het niet eens over waar de grens tussen de tuinen loopt? De exacte grens kunt je navragen bij het Kadaster, met het verzoek om de grens tussen de twee tuinen met paaltjes aan te geven. Dit heet een kadastrale meting.  

Regels voor het plaatsen van een boom of schutting:

  • Een boom mag je in principe niet binnen 2 meter van de erfgrens neerzetten *)
  • Voor heggen en heesters geldt een afstand van 50 centimeter *)
  • Je mag in jouw achtertuin op eigen grond een schutting van maximaal 2 meter hoog plaatsen en in de voortuin een schutting van maximaal één meter hoog *)
  • Voor een heg of schutting op de erfgrens heb je toestemming nodig van de buren.
  • Een opening of raam maken in een muur of schutting is verboden. In het burenrecht staat dat er geen ramen, balkons of muuropeningen binnen 2 meter van de erfgrens gemaakt mogen worden, die zicht bieden op de tuin van de buren..

*Tenzij jouw gemeente in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)    andere afstanden voorschrijft. Raadpleeg daarom hiervoor de APV of    neem contact op met de gemeente, waar je woont.

Volgende nieuwsbrief:

In mijn volgende nieuwsbrief ga ik verder in op het recht van overpad, andere erfdienstbaarheden en het ladderrecht

Mediation bij buurtconflicten:
RuiterAdvies  kan je helpen om het gesprek weer op gang te brengen en conflicten op te lossen. Onder professionele en respectvolle leiding heb je één of meerdere gesprekken met elkaar.  

Oplossingen en afspraken:

RuiterAdvies zoekt met je naar oplossingen waar alle partijen tevreden mee kunnen zijn. Als mediator houd ik rekening met de gevoelens en wensen van alle partijen en begeleid ik bij het zoeken naar oplossingen en het maken van afspraken.

Wil je informatie, neem dan contact op met Ria Ruiter via info@ruiteradvies.nl of telefoon-nummer: 06 511 02 809.

 

Beethovenlaan 59

7442 HB Nijverdal

www.ruiteradvies.nl

 

 

 

Naar het overzicht

snel contact

Mediation

Mediation betekent altijd maatwerk, met persoonlijke aandacht voor het individu. Ik ben er van overtuigd dat voor ieder conflict een oplossing is, naar tevredenheid van alle betrokken partijen. Mediation is op basis van vrijwillige deelname; de weg naar de rechter blijft altijd open.