• Home
 • Nieuws
 • WAT IS BESTUURSRECHT EN SOCIALE ZEKERHEID

WAT IS BESTUURSRECHT EN SOCIALE ZEKERHEID

Een juridisch conflict kan iedereen krijgen, dan wil je er niet alleen voor staan. Bijvoorbeeld bij dreigende problemen op je werk, met als gevolg een ontslagprocedure. Of een conflict met de gemeente over een vergunning voor de verbouw van je woonhuis, een geschil met een leverancier of het toekennen van een WW- of WIA-uitkering door het UWV. In al deze gevallen kun je rekenen op de deskundige hulp van RuiterAdvies

In deze nieuwsbrief wil ik aandacht besteden aan besluiten van bestuursorganen (b.v. Rijk, Gemeente) en de zelfstandige  bestuursorganen (b.v. Sociale Verzekeringsbank, UWV of de Belastingdienst).


WAT IS BESTUURSRECHT?

Niet alleen particulieren en ondernemers moeten zich aan bepaalde wetgeving houden, ook de overheid heeft regels waar ze zich aan moeten houden bij het nemen van beslissingen. Overheidsorganen als de Belastingdienst, het UWV, de Sociale Verzekeringsbank, maar ook gemeentes dienen zich te houden aan ‘bestuursrechtelijke regelingen’. 


WANNEER KOM JE ALS PARTICULIER IN AANRAKING MET BESTUURSRECHT?

Als particulier kom je hoofdzakelijk in aanraking met bestuursrecht als je het niet eens bent met een beslissing, die genomen is door een    overheidsorgaan. Je kunt het bijvoorbeeld niet eens zijn met het besluit van je gemeente om alle bomen te kappen in jouw straat, of je hebt bezwaar tegen een besluit dat het UWV heeft genomen over jouw uitkering. Misschien wil je je huis verbouwen, maar krijg je hiervoor geen bouwvergunning of heb je een verkeersboete gekregen waartegen je protest wilt indienen. Met name als je een zaak wilt aanspannen tegen de overheid, is het belangrijk dat je wordt bijgestaan door een expert, die precies weet wat jouw rechten zijn. RuiterAdvies kan je hierbij helpen.


WAAR KAN RUITERADVIES JOU BIJ HELPEN?

RuiterAdvies kan je onder andere adviseren en begeleiden bij de volgende zaken:     

 • Subsidies
 • Verkeershandhaving
 • Bouwrecht (bouwvergunningen)
 • Onderwijszaken
 • Bezwaarschriften tegen besluiten van bestuursorganen
 • Beroepsprocedure bij bestuursrechter

RuiterAdvies kan je ook adviseren en begeleiden bij het Sociaal Zekerheidsrecht voor de volgende zaken:  

 • Bezwaar besluit gemeente (WMO, IOAZ, IOAW- of Bbz-uitkering
 • Bezwaar besluit UWV        (WW- WAO of WIA-uitkering)
 • Bezwaar besluit SVB         (AOW- ANW- en AKW-uitkering)
 • Vragen m.b.t. Werkeloosheid, Ziektewet, WAO- en WIA: IVA en WGA, Algemene Ouderdomswet, Algemene Nabestaandenwet en Algemene Kinderbijslagwet.

 
SOCIALE ZEKERHEID

Er bestaan veel soorten uitkeringen. Dat komt omdat er ook heel veel verschillende situaties zijn waarin een uitkering nodig is. Denk bijvoorbeeld aan werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid of aan financiële problemen. Een uitkering krijgt u niet zomaar. Je moet aan allerlei eisen en voorwaarden voldoen en er wordt streng gecontroleerd of je je wel aan de regels houdt. Die regels en voorwaarden worden steeds ingewikkelder. 

RuiterAdvies kan je hierin verder helpen en staat mensen bij in de sociale zekerheid, adviseert en onderneemt actie. 

NEEM GERUST EENS CONTACT OP MET MIJ

Heb jij hulp nodig met een van bovenstaande zaken of een andere bestuursrechtelijke vraag? Ik ben je graag van dienst en neem de zaak in behandeling.

Ik ben telefonisch of via WhatsApp bereikbaar op: 06 511 02 809 of per e-mail via info@ruiteradvies.nl

 

Naar het overzicht

snel contact

Mediation

Mediation betekent altijd maatwerk, met persoonlijke aandacht voor het individu. Ik ben er van overtuigd dat voor ieder conflict een oplossing is, naar tevredenheid van alle betrokken partijen. Mediation is op basis van vrijwillige deelname; de weg naar de rechter blijft altijd open.