• Home
  • Nieuws
  • WAT MOET JE WETEN OVER JE VAKANTIEGELD IN 2018

WAT MOET JE WETEN OVER JE VAKANTIEGELD IN 2018

Wat moet je weten over je vakantiegeld in 2018

In mei ontvangen de meeste werknemers en gepensioneerden hun vakantiebijslag (beter bekend als vakantiegeld). Nieuw dit jaar is dat werkgevers vanaf 1 januari 2018 in principe ook vakantiegeld moet betalen over de eventuele overuren die je hebt gewerkt. Regelmatig krijgt RuiterAdvies hierover vragen en daarom zal ik een aantal van deze vragen beantwoorden in deze blog.

Waarom krijg ik vakantiegeld? En wat kan ik ermee?

Het vakantiegeld is ooit ingevoerd zodat mensen zich een vakantie konden veroorloven. Het was een soort verplichte spaarpot voor werknemers. Dat is nog steeds zo, al blijkt uit de praktijk dat lang niet iedereen het vakantiegeld besteedt aan de vakantie.

Hoe wordt het vakantiegeld voor werknemers berekend?

Je bruto vakantiegeld is ten minste 8% van je bruto jaarsalaris. Het gaat om het jaarsalaris gebaseerd op je uurloon. Andere betalingen, zoals een eindejaars-uitkering, tellen niet mee voor de berekening van je vakantiegeld. Het kan zijn dat er in de cao of in je arbeidsvoorwaarden andere afspraken zijn gemaakt. Zo kan het percentage hoger zijn dan 8% of tellen bepaalde geldelijke uitkeringen wel mee voor het bepalen van de hoogte van het vakantiegeld.

Let op
Ben je langdurig ziek en ontvang je daardoor minder loon? Dan wordt ook het vakantiegeld dat je van jouw werkgever ontvangt over het lagere loon berekend. Vakantiegeld heeft overigens niets te maken met je vakantiedagen en het feit dat je loon gedurende deze dagen wordt doorbetaald.

Ik werk nog wel eens over. Krijg ik dan ook vakantiegeld?

Werk je extra uren? En worden de uren die je overwerkt ook uitbetaald? Dan moet je werkgever je vanaf 1 januari 2018 ook gemiddeld het minimumloon betalen over die extra uren. Dat betekent dat je werkgever ook vakantiegeld over deze extra uren moet betalen. Het vakantiegeld wordt in principe berekend over de volle waarde van de overuren (dus ook over de eventuele overwerktoeslag).

Let op
In je cao kan staan dat er geen recht is op vakantiebijslag of een lager bedrag. Je moet dan wel minstens 108% van het minimumloon ontvangen. Verdien je enkel het minimumloon? Dan heb je dus in ieder geval recht op 8% vakantiegeld over je loon. 

Hoeveel vakantiegeld kan ik ongeveer verwachten?

Vakantiegeld is een vorm van loon, dus betaal je er ook loonheffing over. Let wel op: vakantiegeld wordt zwaarder belast dan je reguliere loon. De hoogte van de belasting die je over je vakantiegeld betaalt, hangt af van de belastingschijf waaronder je met je inkomsten valt.

Wanneer wordt het vakantiegeld uitbetaald?

Het vakantiegeld wordt vaak in de maand mei uitbetaald. Soms gebeurt dit in juni. Je werkgever mag ook van deze regel afwijken en het vakantiegeld bijvoorbeeld in termijnen betalen. Dit moet dan wel schriftelijk vastgesteld worden. En let wel op: het volledige vakantiegeld moet uiterlijk in juni uitbetaald zijn.  

Ik ben uitzendkracht. Bouw ik ook vakantiegeld op?

Ja, als uitzendkracht bouw je ook vakantiegeld op. Vaak krijg je je vakantiegeld per maand uitbetaald, of – net als bij vaste medewerkers – in mei of juni.

Hoe wordt het vakantiegeld voor gepensioneerden berekend?

Gepensioneerden ontvangen AOW en vaak ook een aanvullend pensioen. Het vakantiegeld over je AOW bedraagt in 2018 bruto €71,42 per maand voor alleenstaanden en bruto €51,01 per persoon per maand voor partners (getrouwd of samenwonend) die allebei AOW ontvangen.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt het vakantiegeld in mei uit.

Vakantiegeld en aanvullend pensioen 

Over een aanvullend pensioen krijg je ook vakantiegeld. Afhankelijk van je pensioenfonds wordt dit in één keer of maandelijks uitbetaald. De hoogte van het bedrag is gebaseerd op de periode van mei van het vorige jaar tot en met april van het huidige jaar. Wil je weten hoe het bij jouw pensioen zit met je vakantiegeld? Neem dan contact op met je pensioenfonds.

Ik heb een WW, WIA, WAO of Ziektewetuitkering. Ontvang ik ook vakantiegeld?

Over de bruto WW-, WIA- en WAO-uitkering bouw je 8% vakantiegeld op. Bij iedere betaling van de uitkering reserveert UWV een bedrag voor het vakantiegeld. Het vakantiegeld ontvang je jaarlijks in mei. UWV houdt dan de belasting en premie in. Stopt je uitkering eerder? Dan ontvang je het vakantiegeld bij je laatste uitkering.

Let op
Heb je een Ziektewetuitkering? Dan ontvang je geen aparte betaling in mei. De Ziektewet-uitkering wordt al uitbetaald inclusief vakantiegeld.

Kan ik mijn vakantiegeld ruilen om fiscaal voordelig iets aan te kunnen schaffen?

Het vakantiegeld kan bij veel werkgevers geruild worden. Bijvoorbeeld om fiscaal voordelig een fiets of een tablet aan te schaffen. Bij het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden heb je als werknemer jaarlijks de mogelijkheid om geld- en/of tijdbronnen te ruilen voor iets anders. Voor- en nadelen van een omruil moet je werkgever in de regeling uitleggen. Zoals een mogelijk lagere WW-uitkering. Controleer dat altijd goed, zodat je weet waar je aan begint.

 

Heb jij ook vragen over je vakantiegeld?
Neem contact op met RuiterAdvies.
Bel naar 06 511 02 809, mail naar info@ruiteradvies.nl of kijk op de website www.ruiteradvies.nl

 

 

 

 

 

 

Naar het overzicht

snel contact

Mediation

Mediation betekent altijd maatwerk, met persoonlijke aandacht voor het individu. Ik ben er van overtuigd dat voor ieder conflict een oplossing is, naar tevredenheid van alle betrokken partijen. Mediation is op basis van vrijwillige deelname; de weg naar de rechter blijft altijd open.