In bezwaar gaan, altijd mogelijk?

Een juridisch conflict kan iedereen krijgen, dan wil je er niet alleen voor staan. Bijvoorbeeld bij dreigende problemen op het werk over je salaris. Of een probleem met een bestuursorgaan (b.v. Gemeente, UWV of Sociale Verzekeringsbank)

In deze gevallen kun je rekenen op de hulp van RuiterAdvies.

Het bestuursrecht is een vakgebied apart. Het kent zijn eigen procesgang en vereisten. De Algemene Wet Bestuursrecht is de bron van het bestuursrecht.

In deze nieuwsbrief vertel ik wat meer over het bestuursrecht.

In bezwaar gaan, altijd mogelijk?
Als de overheid iets beslist waar jij het niet mee eens bent, kun je vaak in bezwaar gaan tegen deze beslissing. Bijvoorbeeld als je een boete krijgt, of als je geen vergunning krijgt van de gemeente. Maar er zijn ook gevallen waarin bezwaar helaas niet mogelijk is. 
Zo moet de beslissing van de overheid wel een besluit zijn op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Is het dat niet, dan is een bezwaarprocedure niet mogelijk. Wanneer kun je niet in bezwaar gaan? Ik geef je 4 voorbeelden en geef je aan waar je op moet letten.

1. De bezwaartermijn is overschreden 

Als er wel een besluit ligt, maar de bezwaartermijn van 6 weken is overschreden, dan kun je hiertegen niet meer in bezwaar gaan. Het bezwaar wordt dan niet ontvankelijk verklaard. 
De weg naar de civiele rechter staat ook niet meer open. Het besluit heeft namelijk ‘formele rechtskracht’ gekregen, wat betekent dat het besluit in rechte onaantastbaar is geworden. Met andere woorden: de civiele rechter moet ervan uitgaan dat het besluit rechtmatig is genomen door het bestuursorgaan als een burger de beroepstermijn niet heeft gebruikt. Het is dus heel belangrijk dat je op tijd in bezwaar gaat tegen een besluit, want voor je het weet is er misschien niks meer tegen te doen!

2. Je bent geen belanghebbende    

Als er wel een besluit in de zin van de wet is, maar je bent geen belanghebbende, dan kan je alsnog niet in bezwaar tegen dit besluit. Als de gemeente bijvoorbeeld een vergunning verstrekt aan je broer die 100 km verderop woont om een dakkapel te plaatsen, kun jij tegen deze vergunning niet in bezwaar gaan. Zijn buren kunnen waarschijnlijk wel in bezwaar gaan, omdat zij kunnen worden aangemerkt als belanghebbende.

3. Algemeen verbindend voorschrift 

Tegen een algemeen verbindend voorschrift kun je op grond van de wet niet in bezwaar gaan. Een voorbeeld van een algemeen verbindend voorschrift      is een APV (Algemene Plaatselijke Verordening) van een gemeente waarin bijvoorbeeld is bepaald op welke plekken je betaald moet parkeren. Een van de redenen dat je hiertegen niet in bezwaar kan gaan is vooral de democratische legitimatie die een APV heeft. Het is de gemeenteraad die de APV vaststelt in overleg met het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad is een democratisch gelegitimeerd orgaan, omdat zij rechtstreeks wordt gekozen door de burger. Je kunt wel naar de civiele rechter stappen als je het niet eens bent met een APV. Je zal dan moeten stellen dat er sprake is van een onrechtmatige daad. De kans van slagen is echter niet groot.

4. Adviezen 

Tegen een advies van een bestuursorgaan kun je dan ook geen bezwaar maken. 
Voorbeeld: als je ziek thuis zit en je Arboarts bekrachtigt dat, maar je werkgever is het hier niet mee eens, dan kan je werkgever een onafhankelijk advies aanvragen bij het UWV. Tegen dit advies van een arbeidsdeskundige of een verzekeringsarts staat geen bezwaar open. Je kunt uiteraard wel altijd opnieuw een deskundigenoordeel aanvragen, omdat het een momentopname is.

Dit zijn enkele voorbeelden van beslissingen of adviezen van bestuursorganen waartegen je geen bezwaar kunt maken.

In mijn volgende nieuwsbrief besteed ik aandacht aan besluiten van bestuursorganen, waartegen je wel bezwaar kunt maken (denk daarbij b.v. aan besluiten van de Gemeente, het UWV of de Sociale Verzekeringsbank)

Vragen over je arbeidscontract, advies nodig over ontslag of contracten checken? Problemen rondom besluiten van het UWV of Sociale Verzekeringsbank (b.v. toekenning WW- WIA of AOW)? Ik ben je graag van dienst en neem de zaak in behandeling.

Neem gerust eens contact op met RuiterAdvies. 
Bereikbaar via telefoonnummer: 06 511 02 809 of per mail via info@ruiteradvies.nl

Naar het overzicht

snel contact

Mediation

Mediation betekent altijd maatwerk, met persoonlijke aandacht voor het individu. Ik ben er van overtuigd dat voor ieder conflict een oplossing is, naar tevredenheid van alle betrokken partijen. Mediation is op basis van vrijwillige deelname; de weg naar de rechter blijft altijd open.