Nieuws

MKB-abonnement

Geschreven op

Of het nu gaat om individueel ontslag, een wijziging in arbeidsvoorwaarden of een omvangrijke reorganisatie. uiterAdvies staat zowel werkgevers als werknemers bij in arbeidsrechtelijke kwesties. RuiterAdvies kent de belangen van beide kanten en de aspecten van het arbeids... Lees meer »

Ziekte en re-integratie

Geschreven op

Ziekte & re-integratie Ziek thuiszitten is voor niemand leuk. Maar het is goed dat je bescherming krijgt van de wet als je ziek bent. De wet beschermt je positie binnen een bedrijf wanneer je ziek bent en ook je recht op loon wordt beschermd. Lees meer »

WAT IS BESTUURSRECHT EN SOCIALE ZEKERHEID

Geschreven op

Een juridisch conflict kan iedereen krijgen, dan wil je er niet alleen voor staan. Bijvoorbeeld bij dreigende problemen op je werk, met als gevolg een ontslagprocedure. Of een conflict met de gemeente over een vergunning voor de verbouw van je woonhuis, een geschil met ee... Lees meer »

In bezwaar gaan, altijd mogelijk?

Geschreven op

Een juridisch conflict kan iedereen krijgen, dan wil je er niet alleen voor staan. Bijvoorbeeld bij dreigende problemen op het werk over je salaris. Of een probleem met een bestuursorgaan (b.v. Gemeente, UWV of Sociale Verzekeringsbank) In deze gevallen kun je rekenen op... Lees meer »

Loon bij ziekte

Geschreven op

Een juridisch conflict kan iedereen krijgen, dan wil je er niet alleen voor staan. Bijvoorbeeld bij dreigende problemen op het werk over je salaris. Of een conflict in een privésituatie, zoals bij een burenruzie of een geschil met een leverancier. Lees meer »

Loon en salaris

Geschreven op

Een juridisch conflict kan iedereen krijgen, dan wil je er niet alleen voor staan. Bijvoorbeeld bij dreigende problemen op het werk over je salaris. Of een conflict in een privésituatie, zoals bij een burenruzie of een geschil met een leverancier. Lees meer »

Relatiebeding en opzeggen van de arbeidsovereenkomst

Geschreven op

In mijn vijfde nieuwsbrief heb ik in het kort iets verteld over de verschillende arbeidsovereenkomsten en enkele onderdelen hieruit. In mijn zesde nieuwsbrief ben ik wat uitgebreider ingegaan op de onderdelen proeftijd en concurrentiebeding. Lees meer »

Proeftijd en Concurrentiebeding

Geschreven op

In mijn vijfde nieuwsbrief heb ik in het kort iets verteld over de verschillende arbeidsovereenkomsten en enkele onderdelen hieruit. Zoals toegezegd ga ik in mijn zesde nieuwsbrief wat uitgebreider in op enkele onderdelen uit de arbeidsovereenkomst, nl. Lees meer »

Arbeidsovereenkomsten

Geschreven op

Er bestaan twee verschillende soorten arbeidsovereenkomsten. In mijn vijfde nieuwsbrief vertel ik je meer over de individuele arbeidsovereenkomst en enkele onderdelen hieruit. Belangrijke informatie voor zowel werkgevers als werknemers! Ik wens je opnieuw veel leesplezier. Lees meer »

Wijzigingen in de Arbowetgeving vanaf 1 juli 2017

Geschreven op

Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen in de Arbowetgeving doorgevoerd. In mijn vierde nieuwsbrief besteed ik aandacht aan de belangrijkste wijzigingen die vanaf 1 juli 2017 toegepast moeten worden. Wijzigingen in de Arbowetgeving vanaf 1 juli 2017 Het doel van de wij... Lees meer »

snel contact

Mediation

Mediation betekent altijd maatwerk, met persoonlijke aandacht voor het individu. Ik ben er van overtuigd dat voor ieder conflict een oplossing is, naar tevredenheid van alle betrokken partijen. Mediation is op basis van vrijwillige deelname; de weg naar de rechter blijft altijd open.