• Home
  • Nieuws
  • WANNEER MAG JE LOON INHOUDEN, UITSTELLEN OF VERLAGEN?

WANNEER MAG JE LOON INHOUDEN, UITSTELLEN OF VERLAGEN?

Moet je als werkgever het loon doorbetalen als je personeel in staking gaat? Mag je de salarissen verlagen om je bedrijf uit de rode cijfers te houden? En heeft een geschorste werknemer nog recht op loon? Welke regels gelden er voor het inhouden, uitstellen of verlagen van loon.

In mijn nieuwsbrieven voor de eerstkomende weken zal ik verschillende situaties verder uitwerken en toelichten.

Een werknemer ontvangt een beloning in ruil voor de arbeid die hij verricht. Op basis van dit principe geldt de regel: geen arbeid, geen loon. Maar die regel mag je als werkgever niet altijd toepassen. In sommige situaties moet je gewoon salaris betalen, ook als een werknemer daarvoor niet de afgesproken prestatie levert.

Loon inhouden wegens het niet verrichten van arbeid

In principe hoeft een werkgever de werknemer geen loon te betalen als hij geen arbeid verricht. Dat geldt bijvoorbeeld in het geval dat een werknemer zonder opgaaf van reden wegblijft van zijn werk. Je mag de uren die hij niet heeft gewerkt in mindering brengen op zijn salaris.

Dit geldt ook bij ongeoorloofd verlof. Wanneer je als werkgever een verlofaanvraag van een medewerker afwijst en deze neemt toch vrij, dan mag je de verlofuren op het loon inhouden. Komt een medewerker een dag te laat terug van vakantie, dan mag je hem in principe korten op zijn loon. Je kunt ook besluiten een extra vakantiedag af te boeken, bijvoorbeeld als je medewerker buiten zijn schuld te laat is teruggekomen.

Loon inhouden wegens te laat op het werk verschijnen

Als een werknemer te laat komt, zal de werkgever niet direct overgaan tot het inhouden van loon. Vastzitten in het verkeer of zich verslapen, dat overkomt iedereen wel eens. Komt iemand met regelmaat te laat, dan zijn disciplinaire maatregelen wel op zijn plaats. Na een aantal waarschuwingen kan de werkgever bijvoorbeeld overgaan tot het inhouden van loon over de uren die de werknemer niet heeft gewerkt.

Als de werknemer dit aanvecht, moet je als werkgever wel kunnen bewijzen dat hij structureel te laat is gekomen. Zet daarom de waarschuwingen aan het adres van de werknemer op papier en voeg deze toe aan het personeelsdossier.  

In mijn volgende nieuwsbrief ga ik aandacht besteden aan het verlagen, uitstellen of stopzetten van loon bij ziekte en het inhouden van loon bij een arbeidsconflict

Meer weten of hulp nodig?

Wil je meer weten over dit onderwerp of over een ander (dreigend) arbeidsconflict en weten waar je juridisch staat, neem dan contact op met Ria Ruiter van RuiterAdvies.

Stuur een e-mail naar info@ruiteradvies.nl of bel naar 06 51102809, dan help ik je graag verder!

RuiterAdvies, Beethovenlaan 59, 7442 HB Nijverdal, www.ruiteradvies.nl

 

Naar het overzicht

snel contact

Mediation

Mediation betekent altijd maatwerk, met persoonlijke aandacht voor het individu. Ik ben er van overtuigd dat voor ieder conflict een oplossing is, naar tevredenheid van alle betrokken partijen. Mediation is op basis van vrijwillige deelname; de weg naar de rechter blijft altijd open.