WET COMPENSATIE TRANSITIEVERGOEDING

 

 

Sinds 1 april 2020 kunnen werkgevers de transitie- vergoeding die zij aan zieke werknemers betalen terugvragen bij het UWV, De regeling geldt ook voor transitievergoedingen die zijn betaald vóór 1 april 2020.   

 

 

 

Een aantal belangrijke vragen over deze regeling worden voor je beantwoord:

 

Wie komt in aanmerking voor compensatie?

Om in aanmerking te komen voor de compensatieregeling moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 1. De arbeidsovereenkomst van de zieke werknemer is geëindigd vanwege langdurige (langer dan 104 weken) arbeidsongeschikt per 1 juli 2015 of later;
 2. De werknemer was bij het eindigen van het dienstverband nog ziek;
 3. Er is een transitievergoeding betaald aan de werknemer.

Hoe hoog is de compensatie?

De hoogte van de compensatie waarop de werkgever aanspraak kan maken, is op verschillende manieren gemaximeerd:

 1. De compensatie bedraagt nooit meer dan de transitievergoeding die werkgever aan de werknemer hjeeft betaald.
 2. De vergoeding bedraagt nooit meer dan de wettelijke transitievergoeding die verschuldigd zou zijn bij het beeindigen van de arbeidsovereenkomst op de dag na de periode van twee jaar ziekte. (op dit moment max.          € 83.000,- bruto). De periode van loonsanctie wordt dus niet vergoed. 
 3. De betaalde werkgeverspremies worden niet vergoed.

Tot wanneer kan de werkgever compensatie van de transitievergoeding aanvragen?

De datum van de betaling van de transitievergoeding bepaalt tot wanneer u compensatie kunt aanvragen bij het UWV.

 1. Heeft de werkgever de transitievergoeding volledig betaald vóór 1 april 2020, dan kan hij de aanvraag indienen tot en met 30 september 2020. 
 2. Heeft de werkgever de transitievergoeding volledig betaald op of na 1 april 2020, dan moet hij de aanvraag indienen binnen zes maanden nadat hij de transitievergoeding heeft betaald.

Welke documenten heeft een werkgever nodig voor het aanvragen van de compensatie?

Het UWV zal moeten kunnen vaststellen of aan de voorwaarden wordt voldaan om aanspraak te kunnen maken op een compensatie. De werkgever moet daarom de volgende gegevens aan het UWV verstrekken:

 1. De arbeidsovereenkomst van de werknemer aan wie een transitievergoeding is betaald en de loonstroken waaruit de hoogte van het betaalde loon kan worden afgeleid; 
 2. Bewijs dat de arbeidsovereenkomst is geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer, zoals: een beëindigingsovereenkomst of een ontbindingsuitspraak van de kantonrechter of een opzeggingsbrief (opzegging met instemming van het UWV) De berekening die is gemaakt om de hoogte van de transitievergoeding te bepalen. 
 3. Bewijs dat de volledige transitievergoeding is betaald en op welke datum dat is gedaan. (b.v. een bankafschrift)

Meer weten of hulp nodig?

Wil je meer weten over dit onderwerp of over een ander (dreigend) arbeidsconflict en weten waar je juridisch staat, neem dan contact op met Ria Ruiter van RuiterAdvies. Stuur een e-mail naar info@ruiteradvies.nl of bel naar                         06 51102809, dan help ik je graag verder!

RuiterAdvies, Beethovenlaan 59, 7442 HB Nijverdal, www.ruiteradvies.nl

 

Naar het overzicht

snel contact

Mediation

Mediation betekent altijd maatwerk, met persoonlijke aandacht voor het individu. Ik ben er van overtuigd dat voor ieder conflict een oplossing is, naar tevredenheid van alle betrokken partijen. Mediation is op basis van vrijwillige deelname; de weg naar de rechter blijft altijd open.