• Home
  • Nieuws
  • WANNEER MAG JE LOON INHOUDEN, UITSTELLEN OF VERLAGEN? deel II (deel 2)

WANNEER MAG JE LOON INHOUDEN, UITSTELLEN OF VERLAGEN? deel II (deel 2)

Een werknemer ontvangt een beloning in ruil voor de arbeid die hij verricht. Op basis van dit principe geldt de regel: geen arbeid, geen loon. Maar die regel mag je als werkgever niet altijd toepassen. In sommige situaties moet je gewoon salaris betalen, ook als een werknemer daarvoor niet de afgesproken prestatie levert.

In deze nieuwsbrief vertel ik meer over het verlagen van loon bij ziekte en het uitstellen of stoppen van loon bij ziekte.

 

Loon verlagen bij ziekte

Als een werknemer langdurig ziek wordt, moet je als werkgever in principe twee jaar lang salaris doorbetalen. De hoofdregel is dat een werknemer recht heeft op 70% van zijn laatstverdiende loon. In veel CAO’s is echter bepaald dat een werknemer recht heeft op 100% loon in het eerste jaar van zijn ziekte.

Valt een bedrijf niet onder een CAO, dan mag het loon van een zieke werknemer dus met 30% worden verlaagd. Voor het eerste jaar geldt echter wel dat het uit te betalen loon minimaal het minimumloon moet zijn. Deze eis vervalt voor het tweede jaar.

Loon uitstellen of stopzetten bij ziekte

Loondoorbetaling bij ziekte is niet altijd vanzelfsprekend. Meldt een werknemer zich ziek, maar houdt hij zich niet aan de controlevoorschriften (hij komt b.v. de afspraak bij de bedrijfsarts niet na), dan mag je als werkgever het loon uitstellen. Als achteraf blijkt dat de werknemer inderdaad ziek was, moet het loon alsnog worden betaald.

In een aantal gevallen mag de loonbetaling zelfs helemaal worden stopgezet:

  • De werknemer heeft zijn ziekte zelf (opzettelijk) veroorzaakt;
  • De werknemer heeft bij zijn indiensttreding risico’s of problemen met zijn gezondheid verzwegen;
  • De werknemer dient zijn aanvraag voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering te laat in;
  • De werknemer staat door zijn gedrag zijn eigen herstel in de weg;
  • De werknemer werkt niet mee aan een plan voor zijn re-integratie;

Veel werkgevers vinden het staken van loonbetaling een te zware sanctie en kiezen voor het uitstellen van het loon. Er is echter wel een grote kans dat het ingehouden loon achteraf toch moet worden uitbetaald, bijvoorbeeld als de werknemer alsnog aan zijn re-integratieverplichting voldoet.

Let op

Een besluit tot stopzetting van loon moet vooraf aan de betrokken medewerker schriftelijk worden meegedeeld met opgaaf van redenen. Doe een werkgever dit niet, dan kan de rechter later oordelen dat het loon alsnog moet worden betaald.

In mijn volgende nieuwsbrief ga ik aandacht besteden aan het inhouden van loon bij een arbeidsconflict of een schorsing en het stopzetten van loon bij ontslag op staande voet.

Meer weten of hulp nodig?

Wil je meer weten over dit onderwerp of over een ander (dreigend) arbeidsconflict en weten waar je juridisch staat, neem dan contact op met Ria Ruiter van RuiterAdvies.

Stuur een e-mail naar info@ruiteradvies.nl of bel naar 06 51102809, dan help ik je graag verder!

RuiterAdvies, Beethovenlaan 59, 7442 HB Nijverdal, www.ruiteradvies.nl

Naar het overzicht

snel contact

Mediation

Mediation betekent altijd maatwerk, met persoonlijke aandacht voor het individu. Ik ben er van overtuigd dat voor ieder conflict een oplossing is, naar tevredenheid van alle betrokken partijen. Mediation is op basis van vrijwillige deelname; de weg naar de rechter blijft altijd open.