• Home
  • Nieuws
  • CORONAVIRUS EN HET ARBEIDSRECHT (DEEL 2)

CORONAVIRUS EN HET ARBEIDSRECHT (DEEL 2)

 

 

De uitbraak van het coronavirus heeft geleid tot een aantal vergaande maatregelen die veel impact hebben op het dagelijks leven. Dit roept ook veel vragen op bij werkgevers en werknemers. In deze column een antwoord op een aantal vragen die regelmatig worden gesteld.

 

Heeft mijn werknemer recht op loon als hij thuis zit omdat er onvoldoende werk beschikbaar is? 

Als er onvoldoende werk is heeft de werknemer in beginsel recht op loon. Als werkgever kun je onder omstandigheden wel een beroep doen op de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW).

Hoe werkt de NOW-regeling?

Werkgevers kunnen op grond van de NOW-regeling bij het UWV een aanvraag indienen voor een subsidie in de vorm van een tegemoetkoming in de loonkosten ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom. Wanneer sprake is van volledig omzetverlies bedraagt de subsidie 90% van de loonsom. Bij een omzetverlies van minder dan 100% wordt de tegemoetkoming naar rato toegepast.

Wat gebeurt er als mijn werkgever mij toch ontslaat, als hij een NOW-aanvraag heeft ingediend?

Je werkgever mag in de periode van 18 maart tot 31 mei a.s. geen ontslag-vergunning om bedrijfseconomische redenen voor je aanvragen bij het UWV. Doet hij dit toch, dan wordt het loon plus 50% afgetrokken van het bedrag waar de tegemoetkoming op is gebaseerd. Je werkgever krijgt daarmee dus in feite een geldboete. Let op: een ontslag om een andere reden kan in deze periode wel gewoon doorgaan.

Mijn werkgever dient een ontslag in wegens bedrijfseconomische omstandigheden en doet geen beroep op de NOW regeling. Mag dat? 

Ja, dat mag een werkgever doen. Wel zal hij dan bij de beoordeling van het ontslag door het UWV moeten onderbouwen waarom hij geen beroep heeft gedaan op de NOW-regeling. Wanneer de werkgever daarin niet slaagt, wordt de ontslag-vergunning mogelijk niet verstrekt door het UWV. 

Ik ben mijn baan kwijt door de Corona-crisis, kan ik nu een WW-uitkering aanvragen?

Ja, als je aan de gebruikelijke voorwaarden voor een WW-uitkering voldoet. Zo moet je bijvoorbeeld de afgelopen 36 weken tenminste 26 weken gewerkt hebben. Een WW-uitkering kun je direct aanvragen via de website van het UWV. 

Moet ik ondanks de coronacrisis wel gewoon solliciteren?

Het UWV geeft aan minder streng om te gaan met de sollicitatieplicht. En rekening te houden met de huidige situatie. Wel verwacht het UVW dat jij je in blijft spannen om ander werk te vinden. Bijvoorbeeld door telefonisch contact te zoeken met een werkgever, in plaats van langs te gaan.

Meer weten of hulp nodig?

Wil je meer weten over dit onderwerp of over een ander (dreigend) arbeidsconflict en weten waar je juridisch staat, neem dan contact op met Ria Ruiter van RuiterAdvies.

Stuur een e-mail naar info@ruiteradvies.nl of bel naar 06 51102809, dan help ik je graag verder!

 

RuiterAdvies, Beethovenlaan 59, 7442 HB Nijverdal, www.ruiteradvies.nl

 

Naar het overzicht

snel contact

Mediation

Mediation betekent altijd maatwerk, met persoonlijke aandacht voor het individu. Ik ben er van overtuigd dat voor ieder conflict een oplossing is, naar tevredenheid van alle betrokken partijen. Mediation is op basis van vrijwillige deelname; de weg naar de rechter blijft altijd open.