• Home
  • Nieuws
  • Wat kan een werkgever doen? Werknemer komt niet terug van vakantie.

Wat kan een werkgever doen? Werknemer komt niet terug van vakantie.

Als een werknemer te laat terugkomt van vakantie, is ontslag op staande voet dan een passende sanctie? Of is een waarschuwing of loonsanctie meer op zijn plaats?

Wat ging eraan vooraf:

Een werknemer vraagt zijn werkgever toestemming om de hele maand augustus op vakantie te gaan. Er wordt onderhandeld, omdat de werknemer niet genoeg vakantiedagen heeft. Uiteindelijk laat de werkgever de werknemer voor drie weken op vakantie gaan. Op 23 augustus moet de werknemer weer beginnen. Maar op die dag komt hij niet opdagen. De werkgever belt vier keer en mailt nog twee keer maar de werknemer reageert niet.

Op 31 augustus komt hij wel. Hij vertelt dat zijn auto kapot was en zijn telefoon kwijt. De werkgever vraagt de werknemer de volgende dag terug te komen met bewijzen van de autopech en de reparatie ter plaatse. Dat lukt hem niet en de werknemer wordt die dag op staande voet ontslagen. Hij is het niet eens met het ontslag en stapt naar de rechter en vraagt om vernietiging van het ontslag, wedertewerkstelling en doorbetaling van zijn salaris. De kantonrechter wijst echter al zijn verzoeken af.

Hoe loopt het af?

De werknemer gaat in hoger beroep. Het hof buigt zich over de zaak en gaat uit van het beginsel dat het niet op het werk verschijnen een dringende reden voor ontslag kan zijn. De werkgever moet er van op aan kunnen dat werknemers zich houden aan gemaakte afspraken. De vraag is dan of de omstandigheden een ontslag rechtvaardigen. In deze rechtszaak deed de werknemer een beroep op overmacht maar heeft dat niet kunnen bewijzen.

Hij kon geen sluitend bewijs tonen van reparaties van zijn auto ter plaatse op de gestelde datum. Verder had hij naar het oordeel van het hof zijn werkgever op een andere manier op de hoogte kunnen stellen van de vertraging. Daarbij speelt ook nog mee dat de werknemer al twee keer eerder officieel is gewaarschuwd vanwege onbereikbaarheid. Gelet op al deze omstandigheden, kan van de werkgever niet gevergd worden de arbeidsrelatie te laten voortduren. Het ontslag op staande voet is volgens het hof gerechtvaardigd.

In de praktijk:

Had de werkgever niet eerst een andere sanctie had moeten opleggen? Het hof gaat expliciet op die vraag in. Er is onderhandeld over de duur van de vakantie en de werkgever heeft duidelijk aangegeven wanneer de werknemer weer op het werk moest verschijnen. De werknemer is deze afspraak met de werkgever niet nagekomen, zo stelt het hof en daarom is een waarschuwing of een loonstop geen passende sanctie.

Meer weten of hulp nodig?

Wil je meer weten over dit onderwerp of over een ander (dreigend) arbeidsconflict en weten waar je juridisch staat, neem dan contact op met Ria Ruiter van RuiterAdvies.

Stuur een e-mail naar info@ruiteradvies.nl of bel naar 06 51102809, dan help ik je graag verder!

 

Naar het overzicht

snel contact

Mediation

Mediation betekent altijd maatwerk, met persoonlijke aandacht voor het individu. Ik ben er van overtuigd dat voor ieder conflict een oplossing is, naar tevredenheid van alle betrokken partijen. Mediation is op basis van vrijwillige deelname; de weg naar de rechter blijft altijd open.