OUDERSCHAPSVERLOF

Ouderschapsverlof is een verlofregeling voor werknemers met kinderen. Door tijdelijk minder te werken, kun je meer tijd besteden aan de zorg voor je gezin. Wat moet je hierover weten? De belangrijkste vragen en antwoorden op een rij.

Hoe werkt ouderschapsverlof?

Het recht op ouderschapsverlof is vastgelegd in de Wet arbeid en zorg. De regeling geldt voor zowel mannen als vrouwen. Je kunt ouderschapsverlof opnemen totdat je kind 8 jaar wordt. Dat kan een biologisch eigen kind zijn, maar ook een adoptiekind, pleegkind of stiefkind. De voor-waarde is dat je als ouder en kind op hetzelfde adres wonen.

Per kind

Het ouderschapsverlof geldt per kind. Bij de geboorte van een tweeling of bij gelijktijdige adoptie van meerdere kinderen kunnen beide ouders dus voor ieder kind afzonderlijk verlof opnemen.

Let op! Verplichte cao

In een eventuele verplichte cao kunnen echter andere bepalingen staan over ouderschapsverlof. Op een aantal punten mag namelijk worden afgeweken van de regels in de Wet arbeid en zorg. Lees daarom de cao voor jouw bedrijf hierop na.

Hoeveel uren ouderschapsverlof mag je als werknemer opnemen?

Het recht op ouderschapsverlof bedraagt 26 keer het aantal werkuren per week. Een werknemer die 36 uur per week werkt, heeft dus recht op 26 x 36 = 936 uur verlof.

Als werknemer mag je in principe zelf bepalen hoe je dit verlof willen opnemen. Een aantal voorbeelden:

  • Verdeling van 50 procent verlof en 50 procent: Het ouderschapsverlof duurt in dat geval twaalf maanden.
  • Voltijdsverlof:Je werkt zes maanden aaneengesloten niet.
  • Ouderschapsverlof opnemen over een langere periode: Het verlof wordt opgenomen over een periode langer dan twaalf maanden.

Moet je salaris worden doorbetaald?

Ouderschapsverlof is in principe onbetaald. Je werkgever hoeft je tijdens het ouderschaps-verlof alleen te betalen voor de uren die je werkt. Een uitzondering kan zijn dat de verplichte cao van het bedrijf waarvoor je werkt mogelijk andere afspraken bevat over het salaris tijdens ouderschapsverlof.

Welke regels gelden voor het aanvragen van ouderschapsverlof?

Je kunt ouderschapsverlof aanvragen vanaf het moment dat je bij je werkgever in dienst bent getreden. Je mag in principe zelf bepalen wanneer je ouderschapsverlof opneemt.

Schriftelijk indienen

Je moet de aanvraag voor ouderschapsverlof schriftelijk bij je werkgever indienen, minimaal twee maanden voor de geplande ingangsdatum.

In mijn volgende nieuwsbrief geef ik nog wat meer informatie over het ouderschapsverlof en het aanvullend geboorteverlof voor de partners.

Meer weten of hulp nodig?

Wil je meer weten over dit onderwerp of heb je hulp nodig, neem dan contact op met Ria Ruiter, juridisch adviseur van RuiterAdvies via info@ruiteradvies.nl, www.ruiteradvies.nl of telefoonnummer: 06 511 02 809.

 

Naar het overzicht

snel contact

Mediation

Mediation betekent altijd maatwerk, met persoonlijke aandacht voor het individu. Ik ben er van overtuigd dat voor ieder conflict een oplossing is, naar tevredenheid van alle betrokken partijen. Mediation is op basis van vrijwillige deelname; de weg naar de rechter blijft altijd open.