OUDERSCHAPSVERLOF (vervolg)

Ouderschapsverlof is een verlofregeling voor werknemers met kinderen. Door tijdelijk minder te werken, kun je meer tijd besteden aan de zorg voor je gezin. In mijn vorige nieuwsbrief heb ik de werkwijze van het ouderschapsverlof uitgelegd en in deze nieuwsbrief vertel ik meer over de taak van de werkgever.

Welke regels gelden voor het aanvragen van ouderschapsverlof?

Je kunt ouderschapsverlof aanvragen vanaf het moment dat je bij je werkgever in dienst bent getreden. Je mag in principe zelf bepalen wanneer je ouderschapsverlof opneemt.

Kan een werkgever ouderschapsverlof weigeren?

De werkgever is verplicht het ouderschapsverlof toe te staan. De werkgever kan wel bezwaar maken wanneer je als werkgever kiest voor een andere verdeling van verlofuren dan de gebruikelijke 50/50-verdeling. Dit kan alleen in het geval van een zwaarwegend bedrijfsbelang. De werkgever moet dit bezwaar goed kunnen onderbouwen.

Bezwaar:

Uiterlijk vier weken voor de geplande ingangsdatum van het verlof moet je werkgever je op de hoogte stellen van het bezwaar. Probeer altijd in goed overleg te komen tot een verdeling van verlofuren, die voor beide partijen acceptabel is.

Overeengekomen verlofregeling wijzigen:

Wanneer je als werknemer een overeengekomen verlofregeling wilt wijzigen of intrekken, dan mag de werkgever dit weigeren in geval van zwaarwegend bedrijfsbelang.

Als je werkgever akkoord gaat en je trekt het verlof in, dan vervalt het recht op de rest van het verlof.

Er is echter één uitzondering: als werknemer mag je het ouderschapsverlof altijd onderbreken om zwangerschapsverlof, bevallingsverlof of adoptieverlof op te nemen.

Let op:

Het feit dat je als werknemer ouderschapsverlof opneemt, mag nooit een reden zijn voor ontslag.

Kan ik het ouderschapsverlof meenemen naar een nieuwe werkgever?

Het kan voorkomen dat je als werknemer tijdens de periode van ouderschapsverlof ontslag neemt en bij een andere werkgever in dienst treedt. In dat geval behoud je het recht op het resterende deel van het verlof.

De nieuwe werkgever kan je vragen om een verklaring te overleggen, waarin staat hoeveel verlof je al hebt opgenomen. Je “oude” werkgever is verplicht zo’n verklaring te geven.

Meer weten of hulp nodig?

Wil je meer weten over dit onderwerp of over een ander (dreigend) arbeidsconflict en weten waar je juridisch staat, neem dan contact op met Ria Ruiter van RuiterAdvies.

Stuur een e-mail naar info@ruiteradvies.nl of bel naar 06 51102809, dan help ik je graag verder!

RuiterAdvies, Beethovenlaan 59, 7442 HB Nijverdal, www.ruiteradvies.nl

 

Naar het overzicht

snel contact

Mediation

Mediation betekent altijd maatwerk, met persoonlijke aandacht voor het individu. Ik ben er van overtuigd dat voor ieder conflict een oplossing is, naar tevredenheid van alle betrokken partijen. Mediation is op basis van vrijwillige deelname; de weg naar de rechter blijft altijd open.