Officiële waarschuwing

Een officiële waarschuwing kan even schrikken zijn. Hiermee laat een werkgever je weten dat hij je bepaald gedrag kwalijk neemt. Hoe ga je hiermee om?

Op de werkvloer worden regelmatig waarschuwingen gegeven, vaak omdat een werknemer iets heeft gedaan wat hij in de ogen van zijn werkgever niet had mogen doen. Vaak betreft dat een simpele waarschuwing (de opgeheven vinger), maar soms betreft het ook een officiële waarschuwing.

Wanneer een officiële waarschuwing?
Een officiële waarschuwing krijg je niet zomaar. Dat gebeurt alleen als je verantwoordelijk bent voor een vervelende gebeurtenis op je werk. Of als je daar bij betrokken bent. Denk bijvoorbeeld aan regelmatig te laat komen, niet op je werk verschijnen, diefstal of een ernstig conflict. Meestal krijg je een officiële waarschuwing via een aangetekende brief. Als je je gedrag niet aanpast, kan dit reden zijn om je te ontslaan.

Wat is een officiële waarschuwing?
Een officiële waarschuwing is geen wettelijk vastgelegde term. Daarom kan de uitleg van een officiële waarschuwing verschillend zijn. Een officiële waarschuwing wordt meestal schriftelijk bevestigd en in het personeelsdossier opgenomen.
Voor een werkgever is het belangrijk dat een officiële waarschuwing schriftelijk wordt bevestigd, want daardoor kan deze gebruikt worden bij eventuele latere disciplinaire maatregelen, denk daarbij aan bijvoorbeeld een schorsing of ontslag.

Een officiële waarschuwing kun je voor verschillende gedragingen krijgen. Uiteraard zal één en ander ook afhankelijk zijn van wat jouw werkgever belangrijk vindt (en wat er is vastgelegd).
Officiële waarschuwingen kunnen worden gegeven voor onder meer:
- te laat komen;
- ongeoorloofd verlof opnemen;
- een onterechte ziekmelding;
- grensoverschrijdend gedrag naar klanten of collega’s;
- gebruik werkgeverseigendommen voor privédoeleinden;

Niet eens met officiële waarschuwing?
Heb je een officiële waarschuwing gekregen en ben je het er niet mee eens? Dan is het van groot belang om schriftelijk te reageren. In mijn volgende nieuwsbrief zal ik hierover meer uitleg geven.

Officiële waarschuwing – Conclusie
Met het geven van een officiële waarschuwing laat een werkgever zien dat hij vindt dat bepaald gedrag niet door de beugel kan. Tevens zorgt het geven van een officiële waarschuwing ervoor dat er een dossier wordt opgebouwd. 
Als werknemer is het natuurlijk belangrijk dat je het niet zover laat komen. Geef je werkgever geen reden om je een officiële waarschuwing te geven.

Krijg je toch te maken met een officiële waarschuwing dan is het verstandig om tijdig contact op te nemen met een specialist op het gebied van arbeidsrecht. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ria Ruiter van RuiterAdvies via info@ruiteradvies.nl of telefoonnummer: 06 511 02 809.

RuiterAdvies
Beethovenlaan 59
7442 HB Nijverdal
www.ruiteradvies.nl

Naar het overzicht

snel contact

Mediation

Mediation betekent altijd maatwerk, met persoonlijke aandacht voor het individu. Ik ben er van overtuigd dat voor ieder conflict een oplossing is, naar tevredenheid van alle betrokken partijen. Mediation is op basis van vrijwillige deelname; de weg naar de rechter blijft altijd open.