De sollicitatieprocedure

Solliciteren en afwijzingen

Solliciteren voor een baan kan spannend zijn. Je wilt natuurlijk graag worden aangenomen voor de baan waarop je solliciteert. Andersom is een werkgever op zoek naar werknemers die bij het bedrijf passen. Een werkgever heeft daarom selectieprocedures in het leven geroepen die je moet doorlopen voordat besloten wordt of je de baan krijgt of niet. Maar er zijn bepaalde grenzen door de wet gesteld waar de werkgever zich aan moet houden.

Wat mag niet?
Een werkgever mag niet alles vragen tijdens een sollicitatiegesprek. Er mag alleen gevraagd worden naar zaken die belangrijk zijn voor de functie. Zo hoef je niet op alle vragen antwoord te geven tijdens een gesprek en mag de werkgever geen verschil maken tussen sollicitanten op basis van discriminerende gronden zoals geloof, huidskleur, geslacht of politieke oriëntatie.

Sollicitatieregels
Een werkgever dient zich aan een aantal regels te houden tijdens een sollicitatiegesprek. Deze regels zijn vastgelegd in de Sollicitatiecode. De Sollicitatiecode is vastgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP). 
Wettelijk gezien is het niet toegestaan te discrimineren. Dit geldt uiteraard ook voor de sollicitatieprocedure. Vragen over bijvoorbeeld een eventuele zwangerschap zijn niet toegestaan, omdat deze kunnen leiden tot ongeoorloofde discriminatie.

De Sollicitatiecode
Een sollicitatie voor een nieuwe baan is altijd spannend. Je wilt de baan graag en je bereidt je goed voor. Toch zijn er bepaalde regels die gelden voor sollicitaties, waar een potentiële werkgever zich aan dient te houden. Deze regels zijn onder andere neergelegd in de Sollicitatiecode. Deze code bevat basisregels die bedrijven en instellingen moeten naleven bij sollicitatieprocedures. Denk bijvoorbeeld aan het zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen twee weken, informeren van sollicitanten of zij wel of niet worden uitgenodigd voor een gesprek. Ook staat hierin dat een bedrijf gedurende de sollicitatieprocedure altijd om een identiteitsbewijs van de sollicitant kan vragen. Deze code is niet afdwingbaar, maar wordt wel gezien als een algemeen aanvaarde norm voor een beschaafd verloop van de sollicitatieprocedure.

De selectieprocedure
Er kan veel op je afkomen tijdens een sollicitatieprocedure. Zo heb je vaak meerdere gesprekken met verschillende personen, bijvoorbeeld de HR-manager of recruiter en medewerkers van de afdeling. Ook kan het zijn dat je een assessment moet doen. Daarnaast kan je toekomstige werkgever natuurlijk referenties opvragen.

Volgende nieuwsbrief
In mijn volgende nieuwsbrief ga ik verder in op de medische keuring, dat eventueel onderdeel kan zijn van de sollicitatieprocedure.

Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met Ria Ruiter via info@ruiteradvies.nl of telefoonnummer: 06 511 02 809.

RuiterAdvies
Beethovenlaan 59
7442 HB Nijverdal
www.ruiteradvies.nl

Naar het overzicht

snel contact

Mediation

Mediation betekent altijd maatwerk, met persoonlijke aandacht voor het individu. Ik ben er van overtuigd dat voor ieder conflict een oplossing is, naar tevredenheid van alle betrokken partijen. Mediation is op basis van vrijwillige deelname; de weg naar de rechter blijft altijd open.