Aanzegtermijn

AANZEGTERMIJN


Bij tijdelijke arbeidscontracten van zes maanden of langer geldt een aanzegtermijn. Dit betekent dat een werknemer op tijd geïnformeerd moet worden over de verlenging van zijn arbeidscontract. Doe je dit als werkgever niet, dan moet je hem een vergoeding betalen.

De laatste tijd krijg ik nogal eens een vraag over de aanzegtermijn. In deze nieuwsbrief vertel meer over de aanzegtermijn die vanaf 1 januari 2015 van toepassing is. 

Wat is een aanzegtermijn:
De aanzegtermijn is onderdeel van de Wet werk en zekerheid. De aanzegtermijn houdt in dat een werknemer uiterlijk één maand voor de einddatum van het tijdelijke arbeidscontract schriftelijke geïnformeerd moet worden.
Daarbij geef je als werkgever aan of het contract wordt verlengd of niet. Als een werkgever voor verlenging kiest, moet de werknemer ook direct over de voorwaarden worden geïnformeerd.

Wanneer geldt een aanzegtermijn:
De aanzegtermijn geldt voor tijdelijke arbeidscontracten van zes maanden of langer. In de meeste gevallen gaat het om een halfjaarcontract of een jaarcontract. Kortere contracten vallen hier niet onder, hoewel het ook dan netjes is om werknemers op tijd te informeren.
Er geldt verder geen aanzegtermijn als het contract eindigt op een tijdstip dat niet op een kalenderdatum is gesteld. Bijvoorbeeld bij een projectcontract, waarbij ‘voltooiing van het project’ als einde wordt gezien.

Aanzegboete bij overtreden aanzegtermijn:
Als je de aanzegtermijn niet nakomt, dan ben je als werkgever aan de werknemer een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding wordt de aanzegboete genoemd.
Tot twee maanden na de einddatum van het tijdelijke arbeidscontract kan de werknemer een beroep doen op deze vergoeding. Ook als je als werkgever wel een nieuw arbeidscontract aanbiedt, maar dit niet op tijd laat weten, heeft de werknemer recht op een vergoeding. De werknemer zal in zo’n geval waarschijnlijk niet zo snel een beroep doen op die vergoeding, maar het kan wel.

Een vergoeding is niet verschuldigd in één van de volgende gevallen:

  • Faillissement werkgever
  • Uitstel van betaling werkgever
  • Toepassing schuldsaneringsregeling natuurlijke personen werkgever


Hoogte vergoeding aanzegtermijn:
Als je als werkgever een werknemer niet schriftelijk informeert volgens de regels van de aanzegtermijn, moet aan de werknemer een bruto salaris van één maand worden betaald.
Als je als werkgever te laat bent met aanzeggen, maar je doet dit alsnog, dan gaat het om een evenredige vergoeding. Voorbeeld: Je bent twee weken te laat met aanzeggen, dan bedraagt de vergoeding het bruto salaris van twee weken.

Let op!
In de CAO kunnen afwijkende afspraken staan.

Schriftelijk aanzeggen en aanzegvergoeding:
Wil je meer weten over de aanzegplicht, schriftelijk aanzeggen en de aanzegvergoeding? Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ria Ruiter van RuiterAdvies via info@ruiteradvies.nl of telefoonnummer: 06 511 02 809.

 

RuiterAdvies
Beethovenlaan 59
7442 HB Nijverdal
www.ruiteradvies.nl

Naar het overzicht

snel contact

Mediation

Mediation betekent altijd maatwerk, met persoonlijke aandacht voor het individu. Ik ben er van overtuigd dat voor ieder conflict een oplossing is, naar tevredenheid van alle betrokken partijen. Mediation is op basis van vrijwillige deelname; de weg naar de rechter blijft altijd open.