Medische keuring

Solliciteren en afwijzingen
Solliciteren voor een baan kan spannend zijn. Je wilt natuurlijk graag worden aangenomen voor de baan waarop je solliciteert. Andersom is een werkgever op zoek naar werknemers die bij het bedrijf passen. Deze nieuwsbrief is een vervolg op mijn vorige nieuwsbrief en gaat verder in op de medische keuring. 

Een medische keuring
Een medische keuring of aanstellingskeuring kan soms onderdeel zijn van een sollicitatieprocedure. Dit mag alleen als het voor de functie noodzakelijk is dat je aan bijzondere medische eisen voldoet. Zo mag een treinmachinist bijvoorbeeld niet kleurenblind zijn. De arts mag je alleen vragen stellen die van belang zijn voor het doel van de medische keuring. Wist je overigens dat een medische keuring vermeld moet worden in de vacaturetekst? Als dit niet vermeld is geweest, kan de potentiële werkgever dit niet van je vragen. Een werkgever kan je dus vragen om een medische keuring te ondergaan. Zo'n medische keuring kan veel verschillende dingen inhouden en de regels die hierbij gelden kunnen verschillen per functie. Het is niet altijd toegestaan om een medische keuring te verlangen van een sollicitant.

De werkgever en de medische keuring
Een potentiële werkgever mag je niet overvallen met een medische keuring, er moet dus in de vacature staan dat er voor die functie een medische keuring vereist is. Op die manier kun je al verwachten dat er een medische keuring zal plaatsvinden.
Daarnaast is het zo dat je pas de medische keuring mag ondergaan, als de werkgever van plan is om jou aan te nemen. Het is dus niet de bedoeling dat meerdere kandidaten een medische keuring afleggen, terwijl de werkgever nog niet besloten heeft welke kandidaat hij aan wil nemen.

Een arts voert de medische keuring uit
Een medische keuring mag alleen uitgevoerd worden door een geregistreerde arts, zoals een bedrijfsarts. Andere personen zijn niet bevoegd om een keuring uit te voeren.
Daarnaast mag een bedrijfsarts alleen vragen naar zaken die relevant zijn voor de functie. Een bedrijfsarts mag de uitslag van een keuring trouwens niet direct doorgeven aan de werkgever, hij mag alleen maar aangeven of hij denkt dat je de functie goed kunt vervullen of niet.

Wat mag allemaal wel en niet gekeurd worden?
De arts mag alleen maar vragen naar zaken die relevant zijn voor de functie. Solliciteer je op een functie als piloot, dan hoort bijvoorbeeld een ogentest tot de keuring. Solliciteer je op een functie als leerkracht basisonderwijs, dan mag zo’n keuring natuurlijk niet. Het hangt dus van het type functie af waar je op gekeurd mag worden.

Klacht over medische keuring
Heb je klachten over de medische keuring? Dan kunt je deze eerst bespreken met de keurende arts en de werkgever. Veel bedrijven hebben een klachtenregeling voor medische keuringen. Kom je er niet uit met jouw werkgever? Dan kun je een klacht indienen bij de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA).

Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met Ria Ruiter via info@ruiteradvies.nl of telefoonnummer: 06 511 02 809.

 

RuiterAdvies
Beethovenlaan 59
7442 HB Nijverdal
www.ruiteradvies.nl

 

Naar het overzicht

snel contact

Mediation

Mediation betekent altijd maatwerk, met persoonlijke aandacht voor het individu. Ik ben er van overtuigd dat voor ieder conflict een oplossing is, naar tevredenheid van alle betrokken partijen. Mediation is op basis van vrijwillige deelname; de weg naar de rechter blijft altijd open.