OUDERSCHAPSVERLOF

Met ingang van 2 augustus 2022 kunnen ouders negen weken betaald ouderschapsverlof opnemen.

Op 12 oktober 2021 heeft de Eerste kamer ingestemd met de Wet betaald ouderschapsverlof. Dit is een uitwerking van een Europese richtlijn voor een betere werk-privébalans. De invoering van het betaald ouderschapsverlof geeft werkende ouders de gelegenheid te wennen aan de nieuwe gezinssituatie en keuzes te maken in de verdeling van werk en zorgtaken.                                                   

Negen weken betaald ouderschapsverlof in eerste levensjaar kind

 

Op dit moment kennen we in Nederland al het recht op 26 weken onbetaald ouderschapsverlof per ouder in de eerste acht levensjaren van het kind. De negen weken betaald ouderschapsverlof komen bovenop de 16 weken betaald zwangerschaps- en bevallingsverlof voor de moeder en de zes weken betaald geboorte- en aanvullend geboorteverlof voor de partner.                

Met dit voorstel krijgen beide ouders straks gedurende negen van de 26 weken ouderschapsverlof een uitkering van in ieder geval 50% van het dagloon (tot 50% van het maximum dagloon). Een meerderheid van de Eerste kamer heeft een motie aanvaard waarin het Kabinet wordt verzocht het uitkeringspercentage nog voor de ingangsdatum van 2 augustus 2022 te verhogen naar 70%.

Dit vanwege de zorg die bestaat dat het opnemen van ouderschapsverlof met name voor werknemers met een lager inkomen minder aantrekkelijk blijft. Het uiteindelijke percentage dient dus nog te worden afgewacht. Het is de werkgever die de uitkering aanvraagt na afloop van het verlof.

De achterliggende gedachte is dat ouders zo meer ruimte krijgen om samen bewuste keuzes te maken over werken en zorgen. Ook moet de wet ouders stimuleren om het ouderschapsverlof daadwerkelijk op te nemen. Op dit moment maakt slechts 1/3 van de ouders hiervan gebruik.

Betaald ouderschapsverlof bij kinderen die al geboren zijn vóór invoering van de wet    

De nieuwe wet heeft onmiddellijke werking. Dat betekent dat ook ouders met een kind dat is geboren vóór 2 augustus 2022 recht hebben op deze periode van doorbetaald ouderschapsverlof.

Betaald ouderschapsverlof bij adoptie of pleegouderschap

In het geval van adoptie- of pleegouderschap is betaald ouderschapsverlof ook mogelijk voor kinderen onder de acht jaar. Dit geldt alleen voor het eerste jaar na de dag van de feitelijke adoptie of plaatsing. 

Meer weten of hulp nodig?

Wil je meer weten over dit onderwerp of heb je hulp nodig, neem dan contact op met Ria Ruiter, juridisch adviseur van RuiterAdvies via e-mail info@ruiteradvies.nl, telefoon: 06 511 02 809        of www.ruiteradvies.nl.  Ook vragen over andere verlofvormen kun je aan mij voorleggen.

 

 

 

Naar het overzicht

snel contact

Mediation

Mediation betekent altijd maatwerk, met persoonlijke aandacht voor het individu. Ik ben er van overtuigd dat voor ieder conflict een oplossing is, naar tevredenheid van alle betrokken partijen. Mediation is op basis van vrijwillige deelname; de weg naar de rechter blijft altijd open.