• Home
  • Nieuws
  • Ontslag bij Long Covid: Ga niet zomaar akkoord

Ontslag bij Long Covid: Ga niet zomaar akkoord

Bijna twee jaar geleden: 27 februari 2020, werd in Nederland de eerste coronabesmetting vastgesteld. Van de mensen die daarna het coronavirus hebben opgelopen heeft een deel langdurige klachten overgehouden (Long Covid). Werknemers die vanwege Long Covid twee jaar ziek zijn en daardoor niet of minder kunnen werken hebben mogelijk recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA).

 

Wat is Long Covid       

Vermoeidheid, benauwdheid, pijn, slaapstoornissen, hartkloppingen en verlies van reukvermogen. Ook cognitieve klachten zoals concentratieverlies, overgevoeligheid voor geluiden en prikkels is ook een veel voorkomende klacht. Een groeiend aantal mensen houdt drie maanden na de acute fase van COVID-19 dit soort klachten. Werken lukt (ook gedeeltelijk) soms niet meer. Naast de fysieke klachten betekent dit vaak ook veel onzekerheid over de financiële toekomst.

Loon bij Long Covid:

Als je arbeidsongeschikt bent betaalt je werkgever je loon (voor een deel) door.

In het Plan van Aanpak staat vermeld of je (deels) kunt werken. Re-integreren kan ook betekenen dat je tijdelijk ander werk moet doen.(passende werkzaamheden)

Wanneer je je niet aan de afspraken houdt of weigert passende werkzaamheden te doen, terwijl je dit wel kunt, dan mag je werkgever je salaris tijdelijk stopzetten.

Einde loondoorbetalingsverplichting

Na 104 weken arbeidsongeschiktheid hoeft de werkgever in principe geen loon meer te betalen. Na bijna 2 jaar arbeidsongeschiktheid beoordeelt het UWV of je in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. De ene patiënt komt na een telefonische beoordeling volledig in de WIA terecht, terwijl een ander op gesprek moet komen bij de verzekeringsarts en deels WIA krijgt of zelfs volledig arbeidsgeschikt wordt verklaard. Belangrijk is het dossier dat de verzekeringsarts krijgt aangeleverd van de bedrijfsarts. Wat het ingewikkeld maakt, is dat veel Long Covid-patiënten een multidisciplinair traject volgen en dat de bevindingen van b.v. een psycholoog, fysiotherapeut of ergotherapeut niet altijd is terug te vinden in het verslag van de bedrijfsarts. Een extra aandachtpunt dus voor de Long Covid-patiënten!

Subsidieregeling zorgpersoneel

Minister Helder van VWS heeft namens het Kabinet aangegeven met een subsidieregeling te komen om zorgmedewerkers te behouden voor de zorg. De subsidieregeling ondersteunt werkgevers in de zorg om langdurig zieke werknemers minimaal zes maanden langer in dienst te houden. De werknemer krijgt zo meer tijd voor herstel en re-integratie.

Werkgevers sturen soms aan op (vroegtijdig) ontslag   

Er zijn werkgevers, die in de eerste twee ziektejaren al aansturen op een ontslag. Werk daar niet aan mee! Tijdens de eerste twee ziektejaren heb je als werknemer ontslagbescherming.

Meer weten of hulp nodig?

Wil je meer weten over dit onderwerp of heb je hulp nodig, neem dan contact op met Ria Ruiter, juridisch adviseur van RuiterAdvies via e-mail info@ruiteradvies.nl telefoonnummer: 06 511 02 809 of www.ruiteradvies.nl

 

Naar het overzicht

snel contact

Mediation

Mediation betekent altijd maatwerk, met persoonlijke aandacht voor het individu. Ik ben er van overtuigd dat voor ieder conflict een oplossing is, naar tevredenheid van alle betrokken partijen. Mediation is op basis van vrijwillige deelname; de weg naar de rechter blijft altijd open.