• Home
  • Nieuws
  • WIA BESLISSING TE LAAT? WAT KUN JE DOEN.......

WIA BESLISSING TE LAAT? WAT KUN JE DOEN.......

Het zal je waarschijnlijk niet zijn ontgaan. Ook in de media is hieraan al de nodige aandacht besteed. Het UWV is al enige tijd in veel gevallen te laat met het uitvoeren van WIA-beoordelingen en het nemen van beslissingen op WIA-aanvragen.

Langdurig zieke werknemers die een aanvraag voor een WIA-uitkering hebben ingediend weten niet waar ze aan toe zijn en blijven in onzekerheid. Dit probleem komt onder andere door het tekort aan verzekeringsartsen bij het UWV en de forse oplopende achterstanden. Wat kun je doen als je hiermee te maken krijgt:

Beslissing WIA

Normaal gesproken neemt het UWV uiterlijk in week 104 na de 1e ziektedag een beslissing over het al dan niet toekennen van een WIA-uitkering. De re-integratie moet dan wel naar behoren zijn verlopen en de uitkering moet op tijd zijn aangevraagd.

De laatste tijd lukt het UWV vaak niet op tijd een uitspraak te doen over het WIA-recht en worden beoordelingen regelmatig te laat uitgevoerd.

Zowel werkgevers als werknemers vinden dit vervelend, want beide partijen willen immers weten waar ze aan toe zijn.

Loondoorbetalingsplicht en ontslag

Voor werkgevers houdt de loondoorbetalingsplicht na 104 weken ziekte op. Zij moeten – als je nog kunt werken – uitsluitend nog betalen naar loonwaarde. Heb je geen of weinig loonwaarde of zijn er geen passende werkzaamheden?

Dan zal de werkgever in de meeste gevallen willen overgaan tot ontslag. De werkgever kan hiervoor een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV of een vaststellingsovereenkomst aanbieden.

Heeft de werkgever een loonsanctie opgelegd gekregen door het UWV? Dan wordt de WIA-aanvraag geparkeerd en moet de werkgever je doorbetalen totdat de ‘gebreken’ zijn gerepareerd.

Wat kun je doen?

Je kunt als zieke werknemer het UWV vragen om een voorschot op de WIA-uitkering te verstrekken, zodat je inkomen hebt. Heeft het UWV je een brief gestuurd met een datum waarop je een beslissing kunt verwachten, maar houden ze zich hier niet aan en hebben ze ook geen verlenging schriftelijk aan je doorgegeven? Dan kun je het UWV in gebreke stellen en verzoeken om alsnog een beslissing te nemen. Hiervoor gebruik je het formulier: ‘Melden te late beslissing’.

Wanneer het UWV dan binnen 14 dagen weer geen beslissing neemt, dan heb je op basis van de Wet Dwangsom en beroep bij niet tijd beslissen recht op een vergoeding. Na het insturen van de melding te late beslissing mag het UWV de beslissing niet meer verlengen of onderbreken. De hoogte van de dwangsom is afhankelijk van de duur van de vertraging.

Meer weten of hulp nodig?

Wil je meer weten over dit onderwerp of heb je hulp nodig, neem dan contact op met Ria Ruiter, juridisch adviseur van RuiterAdvies via e-mail info@ruiteradvies.nl telefoonnummer: 06 511 02 809 of www.ruiteradvies.nl

 

 

Naar het overzicht

snel contact

Mediation

Mediation betekent altijd maatwerk, met persoonlijke aandacht voor het individu. Ik ben er van overtuigd dat voor ieder conflict een oplossing is, naar tevredenheid van alle betrokken partijen. Mediation is op basis van vrijwillige deelname; de weg naar de rechter blijft altijd open.