BONJE MET DE BUREN

Bonje met de buren …………

                                                                  

mediation 

In een dichtbevolkt land als Nederland is een burenconflict soms onvermijdelijk. Meestal ontstaat een ruzie naar aanleiding van bepaalde overlast, zoals geluidsoverlast of onenigheid over elkaars eigendom.

Ook achterstallig onderhoud bij de buren kan tot problemen leiden, omdat daardoor de waarde van de huizen in de omringende buurt minder waard kunnen worden.

Het burenrecht regelt veel van de rechten en plichten. Vaak is de beste oplossing om samen met de buren tot een oplossing te komen, maar soms moet er een rechter ingeschakeld worden om de geschillen te beslechten!

Burenruzie

Beter een goede buur dan een verre vriend!

Een burenruzie ontstaat vaak door overlast: de ene buur ergert zich aan de blaffende hond van de andere buur of aan de rook en stank van de barbecue die de hele zomer bij de buren aan lijkt te staan. Een burenruzie kan een flinke impact hebben op je leven. In sommige gevallen loopt het zó erg uit de hand dat je misschien zelfs overweegt om te gaan verhuizen. Afhankelijk van de vraag of er sprake is van huur of eigendom van de woning zijn er verschillende mogelijkheden om een burenruzie op te lossen.

Mediation

In eerste instantie bespreek je natuurlijk de vervelende situatie met de buren zelf. In veel gevallen blijkt de lucht dan al geklaard.

Kom je samen niet tot een oplossing, dan kan een onafhankelijke derde partij worden ingeschakeld om jullie te helpen het conflict op te lossen. Hierbij kun je denken aan een mediator die bemiddelt en advies geeft waaraan beide buren zijn gebonden.

Burenruzie tussen huurders

Huur je een woning van dezelfde verhuurder als je buurman, dan kun je in geval van een conflict ook de verhuurder aanspreken. De verhuurder heeft namelijk de plicht om je als huurder woongenot te bieden. Overlast door een andere huurder kan een inbreuk vormen op dit woongenot waartegen de verhuurder moet optreden.

Naar de rechter

Biedt dit allemaal geen oplossing dan kun je tenslotte een rechtszaak aanspannen tegen je buren. De rechter zal zich dan buigen over het conflict en een oordeel vellen.

Volgende nieuwsbrief

In mijn volgende nieuwsbrief zal ik verder ingaan op geluidsoverlast, de regels voor schuttingen, heggen en andere erfafscheidingen en bomen c.q. overhangende takken.

Meer weten of hulp nodig?

Wil je meer weten over dit onderwerp of heb je hulp nodig, neem dan contact op met Ria Ruiter, juridisch adviseur van RuiterAdvies via e-mail info@ruiteradvies.nl telefoonnummer: 06 511 02 809 of www.ruiteradvies.nl

Samen bespreken we dan wat je in jouw situatie het beste kunt doen.

Naar het overzicht

snel contact

Mediation

Mediation betekent altijd maatwerk, met persoonlijke aandacht voor het individu. Ik ben er van overtuigd dat voor ieder conflict een oplossing is, naar tevredenheid van alle betrokken partijen. Mediation is op basis van vrijwillige deelname; de weg naar de rechter blijft altijd open.