BONJE MET DE BUREN (deel II)

In een dichtbevolkt land als Nederland is een burenconflict soms onvermijdelijk. Meestal ontstaat een ruzie naar aanleiding van bepaalde overlast, zoals geluidsoverlast of onenigheid over elkaars eigendom.

Ook achterstallig onderhoud bij de buren kan vaak tot problemen leiden, omdat daardoor de waarde van de huizen in de omringende buurt minder waard kunnen worden.

Het burenrecht regelt veel van de rechten en plichten. Vaak is de beste oplossing om samen met de buren tot een oplossing te komen, maar soms moet er een mediator of rechter ingeschakeld worden om de geschillen te beslechten!

 

In mijn vorige nieuwsbrief heb ik iets verteld over burenruzies in verschillende vormen en de eventuele juridische consequenties.

Deze keer ga ik verder in op de oorzaak van een burenruzie, misbruik van bevoegdheid en het oplossen van burenruzies.

Oorzaak van burenruzie

De meest voorkomende oorzaak van burenruzies is hinder of ook wel overlast genoemd. Deze overlast kan bijvoorbeeld ontstaan door geluid of stank. Een bepaalde mate van overlast moet je accepteren van je buren, wanneer je bijvoorbeeld in een dichtbevolkte buurt woont.

Onrechtmatige overlast wordt bepaald aan de hand van een aantal criteria:

  1. De duur van de overlast
  2. De ernst van de overlast.

Tegen deze onrechtmatige overlast kun je actie ondernemen.

Misbruik van bevoegdheid:

Je kunt niet zomaar te pas en te onpas met de snoeischaar aan de slag in de tuin van de buren. De wet zegt namelijk dat je met een aantal zaken rekening moet houden. Zo mag je geen misbruik maken van jouw bevoegdheid om bladeren en overhangende takken te verwijderen.

Blijkt toch later dat de bevoegdheid niet is gebruikt om de overlast tegen te gaan, maar om de buren te vervelen? Dan bestaat de kans dat je de schade die aan de planten of bomen is aangericht moet vergoeden en dat wil je natuurlijk voorkomen!

Burenruzie oplossen:       

Er zijn verschillende manieren om een burenruzie te beslechten. Allereerst kun je zelf proberen om het onderwerp overlast met je buren bespreekbaar te maken.

In sommige gevallen zal dit echter niet tot het gewenste resultaat leiden. In deze gevallen kan worden gedacht aan het benaderen van een onafhankelijke derde, een MEDIATOR, die probeert om partijen tot elkaar te brengen.

De mediator zal na zijn aanstelling bemiddelen en een bindend advies geven. Het voordeel is dat een wat langer durende gerechtelijke procedure wordt voorkomen en er rekening wordt gehouden met de mening van beide partijen.

Meer weten of hulp nodig?

Wil je meer weten over dit onderwerp of heb je hulp nodig, neem dan contact op met Ria Ruiter, juridisch adviseur van RuiterAdvies via e-mail info@ruiteradvies.nl                                            telefoonnummer: 06 511 02 809 of www.ruiteradvies.nl

Samen bespreken we dan wat je in jouw situatie het beste kunt doen.

Naar het overzicht

snel contact

Mediation

Mediation betekent altijd maatwerk, met persoonlijke aandacht voor het individu. Ik ben er van overtuigd dat voor ieder conflict een oplossing is, naar tevredenheid van alle betrokken partijen. Mediation is op basis van vrijwillige deelname; de weg naar de rechter blijft altijd open.