(DREIGEND) ONTSLAG

 

Krijg jij opdrachten van je werkgever die je niet redelijk vindt? Is je functie veranderd en ben je het daar niet mee eens?

Is er gedoe over je ziekmeldingen of loon? Of gaat het al langere tijd niet goed tussen jou en je collega? Dan heb je misschien een arbeidsconflict!

Wanneer is het een arbeidsconflict?

Bij een verschil van mening is er natuurlijk nog niet direct sprake van een conflict. Maar ook dan is het goed om je te laten adviseren over je rechtspositie. Zeker als het over jouw functioneren of houding gaat.

Een arbeidsconflict wordt het wanneer je werkgever je verplicht iets te doen (of juist niet te doen) terwijl je het daar niet mee eens bent. Of als je werkgever consequenties verbindt aan je gedrag en je de wacht aanzegt!

Ziek door een conflict of een conflict door ziekte?

Als je elke dag met die vervelende collega of die onuitstaanbare collega moet werken, dan wordt je daar uiteindelijk ziek van. Een conflict op het werk mag in principe geen reden zijn om je ziek te melden. Ziekteverzuim kan ook weer zorgen voor conflicten. Bijvoorbeeld als je je leidinggevende op een te grote werkdruk wijst, maar hij die problemen niet erkent. Of wanneer jij en je leidinggevende of jouw collega’s elkaar niet goed liggen. Het is belangrijk dat je zo snel mogelijk naar oplossingen zoekt. Conflicten die lang duren verharden zich en dat maakt de zaak nog ernstiger.

Tips bij een (dreigend) conflict

    1. Probeer altijd rustig en kalm te blijven en ervoor te zorgen dat de situatie niet escaleert;

  1. Bespreek zo snel mogelijk, bijvoorbeeld met een vertrouwenspersoon of hrm adviseur waar je tegenaan loopt: Maak dingen helder en bespreekbaar.
  1. Blijf altijd kritisch naar jezelf kijken. Wat voor uitwerking heeft jouw gedrag op anderen, wat is jouw rol in de ontstane situatie?
  1. Voordat een meningsverschil een conflict wordt, kun je overleggen met de hrm adviseur, vertrouwenspersoon of de bedrijfsmaatschappelijk werker.
  1. Het is altijd belangrijk om goede aantekeningen te maken van alles wat er gebeurt. In een later stadium kunnen deze aantekeningen van belang zijn. Verzamel alle correspondentie die met de kwestie (in wording) te maken heeft en bewaar deze goed.
  1. Probeer helder te krijgen wat je precies verweten wordt en wat men vervolgens van je verlangd. Kun je daaraan voldoen en wat is daarvoor nodig?
  1. Kom je er samen niet uit, dan kan een bemiddelingstraject met een mediator uitkomst bieden.
  1. Wanneer ook een bemiddelingstraject geen oplossing biedt, dan wordt het tijd om een arbeidsjurist in te schakelen!

Meer weten of hulp nodig?

Wil je meer weten over dit onderwerp of heb je hulp nodig, neem dan contact op met Ria Ruiter, arbeidsjurist van RuiterAdvies via e-mail info@ruiteradvies.nl, telefoonnummer: 06 511 02 809 of www.ruiteradvies.nl

Samen bespreken we dan wat je in jouw situatie het beste kunt doen!

Naar het overzicht

snel contact

Mediation

Mediation betekent altijd maatwerk, met persoonlijke aandacht voor het individu. Ik ben er van overtuigd dat voor ieder conflict een oplossing is, naar tevredenheid van alle betrokken partijen. Mediation is op basis van vrijwillige deelname; de weg naar de rechter blijft altijd open.