• Home
  • Nieuws
  • HOE WORD JE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPERCENTAGE VASTGESTELD VOOR HET RECHT OP EEN WIA-UITKERING

HOE WORD JE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPERCENTAGE VASTGESTELD VOOR HET RECHT OP EEN WIA-UITKERING

Om recht te hebben op een WIA-uitkering, moet het UWV je minimaal 35% arbeidsongeschikt beoordelen. Deze beoordeling wordt gedaan als je 104 weken ononderbroken arbeidsongeschikt bent geweest (=wachttijd voor de WIA). Er kan veel verteld worden over de WIA, maar deze keer een toelichting op de theoretische- en praktische schatting.

 

Theoretische schatting
De mate van arbeidsongeschiktheid kan worden gebaseerd op een theoretische schatting (art. 9 onder a Schattingsbesluit). Bij de theoretische schatting zal de verzekeringsarts van het UWV een functionele mogelijkhedenlijst (FML) opstellen. Hier worden je beperkingen op weergegeven in persoonlijk- en sociaal functioneren, fysieke beperkingen en werktijden.

Beschik je over arbeidsmogelijkheden, dan kijkt de arbeidsdeskundige van het UWV, o.b.v. de FML, welke theoretische functies je nog kan verrichten.

Er worden vervolgens 3 functies geduid die in het CBBS (Claimbeoordelings- en Borgingssysteem)voorkomen. Bij de berekening van de theoretische verdiencapaciteit wordt uitgegaan van de zgn.mediaan, het loon van de middelste van de drie functies.

Het loon van de mediane functie wordt vervolgens door de arbeidsdeskundige vergeleken met het loon dat je verdiende voordat je ziek werd (het maatmanloon). Kan je niet meer dan 65% van je oude loon verdienen, zal er een WIA-uitkering per einde wachttijd worden toegekend. Je bent dan minimaal 35% arbeidsongeschikt.


Praktische schatting:

Heb je tijdens je arbeidsongeschiktheid feitelijke werkzaamheden verricht in eigen-  of passend werk? Dan kan het UWV de mate van arbeidsongeschiktheid ook baseren op een praktische schatting (artikel 9 onder h en i Schattings-besluit). Bij een praktische schatting zal het UWV beoordelen of de werkzaam-heden passend zijn. Je moet natuurlijk wel werk doen dat niet te zwaar voor je is. De belasting van het werk zal vergeleken worden met de belastbaarheid zoals die is samengevat in de FML. Als deze praktische schatting leidt tot een lager arbeidsongeschiktheidspercentage dan bij de theoretische schatting, dan is het arbeidsongeschiktheidspercentage in de praktische schatting bepalend. 

Heeft de theoretische of praktische schatting geleid tot een arbeidsongeschiktheidspercentage onder de 35, dan heb je geen recht op een WIA-uitkering.

In bezwaar?
Ben je het niet eens met de beslissing van het UWV? Dan kan je tegen de toekenningsbeslissing van het UWV binnen 6 weken na dagtekening in bezwaar. Het is niet verstandig om dit zelf te doen, maar schakel een jurist sociaal zekerheidsrecht in. Een bezwaarprocedure is namelijk best gecompliceerd!

Meer weten of hulp nodig?

Wil je meer weten over dit onderwerp of heb je hulp nodig, neem dan contact op met Ria Ruiter, jurist arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht van RuiterAdvies via e-mail info@ruiteradvies.nl,                          telefoonnummer: 06 511 02 809 of www.ruiteradvies.nl

Samen bespreken we dan wat je in jouw situatie het beste kunt doen.

Naar het overzicht

snel contact

Mediation

Mediation betekent altijd maatwerk, met persoonlijke aandacht voor het individu. Ik ben er van overtuigd dat voor ieder conflict een oplossing is, naar tevredenheid van alle betrokken partijen. Mediation is op basis van vrijwillige deelname; de weg naar de rechter blijft altijd open.