Ontslag tijdens ziekte

Het is een hardnekkig misverstand om te denken dat je als werknemer niet ontslagen kunt worden als je ziek bent. Je bent tijdens ziekte in het algemeen wel beter beschermd tegen ontslag, maar een absoluut ontslagverbod tijdens ziekte bestaat niet.

De hoofdregel over ontslag tijdens ziekte is: ontslag tijdens ziekte is toegestaan, ontslag wegens ziekte niet. Op deze hoofdregel zijn wel weer een aantal uitzonderingen.De belangrijkste uitzondering is dat ontslag wegens ziekte wel is toegestaan als de periode van ziekte twee jaar of langer geduurd heeft.

Opzegverbod tijdens de eerste twee jaar van ziekte of arbeidsongeschiktheid
In het Burgerlijk Wetboek is een zogenaamd opzegverbod tijdens ziekte opgenomen. Op grond van dit verbod mag een werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer niet opzeggen gedurende de eerste twee jaar van zijn ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Na afloop van deze twee jaar geldt het opzegverbod dus niet meer en kan je werkgever, na ontvangst van een ontslagvergunning, dus wel overgaan tot opzegging van je arbeidsovereenkomst.

Opzegverbod

Het woord ‘opzegverbod’ geeft al aan dat het voor een werkgever dus verboden is om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Een werkgever zou via het UWV Werkbedrijf dus eventueel wel een ontslagvergunning kunnen aanvragen, maar vervolgens kan hij na ontvangst van deze ontslagvergunning de arbeidsovereenkomst niet opzeggen.

Maar een werkgever heeft nog een andere mogelijkheid om voor een werknemer ontslag aan te vragen. Hij kan bijvoorbeeld de kantonrechter vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Omdat er in dat geval geen sprake is van opzegging van je arbeidsovereenkomst, is het opzegverbod tijdens ziekte bij de kantonrechter strikt genomen dan ook niet van toepassing.

Toch zal ook een kantonrechter niet al te snel besluiten om een arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer te ontbinden. Dit wordt ook wel de reflexwerking van het opzegverbod tijdens ziekte genoemd. Als de kantonrechter het vermoeden heeft dat de ontslagaanvraag van je werkgever verband houdt met je ziekte, dan zal de ontslagaanvraag waarschijnlijk afgewezen worden. Vraagt je werkgever overduidelijk ontslag aan wegens een andere reden (bijvoorbeeld vanwege een reorganisatie), dan is er een reële kans dat de rechter je arbeidscontract ontbindt, ook wanneer je ziek bent.

Als je zelf ziek of arbeidsongeschikt bent en je wilt weten of je werkgever met succes ontslag voor je kan aanvragen, neem dan contact op met RuiterAdvies.

Uitzonderingen op het opzegverbod tijdens ziekte
In een aantal gevallen geldt het opzegverbod tijdens ziekte niet. In die gevallen kan de werkgever proberen om via het UWV Werkbedrijf een ontslagvergunning aan te vragen.

Lukt hem dat, dan kan hij vervolgens je arbeidsovereenkomst opzeggen, ook als je ziek bent.

De belangrijkste uitzonderingen zijn de volgende:

  1. Het ontslag heeft betrekking op een bedrijfssluiting of op sluiting van een deel van deonderneming waar je werkzaam bent.
  2. Je weigert mee te werken aan redelijke instructies van je werkgever of de bedrijfsarts gericht op uw re-integratie.
  3. Je bent in staat passende arbeid te verrichten, maar je weigert deze werkzaamheden te doen.
  4. Je weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak.

 Heb je een vraag over ontslag tijdens ziekte of wil je je eigen situatie voorleggen aan  RuiterAdvies? Neem dan contact met mij op.

Ik ben bereikbaar via telefoonnummer: 06 511 02 809 of per mail via info@ruiteradvies.nl

Naar het overzicht

snel contact

Mediation

Mediation betekent altijd maatwerk, met persoonlijke aandacht voor het individu. Ik ben er van overtuigd dat voor ieder conflict een oplossing is, naar tevredenheid van alle betrokken partijen. Mediation is op basis van vrijwillige deelname; de weg naar de rechter blijft altijd open.