• Home
  • Nieuws
  • Ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie

Ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie

Via een speciale nieuwsbrief wil ik belangstellenden regelmatig op de hoogte houden van een actueel onderwerp op het gebied van arbeidsrecht, sociale zekerheid of mediation. Vooral in het arbeidsrecht gebeurt veel en vinden er regelmatig wijzigingen plaats. Mijn doel is om 1 x per 2 weken een actueel onderwerp verder uit te diepen. Mijn eerste nieuwsbrief gaat over ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie. Veel leesplezier!

Ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie

Een verstoorde arbeidsrelatie kan aanleiding zijn voor ontslag. Uiteraard kan een werkgever niet zonder meer het standpunt innemen dat er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie, waardoor jij je baan zou verliezen.

Er moet wel echt iets aan de hand zijn.

 Wanneer is er sprake van een verstoorde arbeidsrelatie?

Deze vraag is lastig te beantwoorden. Zowel het UWV Werkbedrijf als ook de kantonrechter zullen alle omstandigheden van het geval meewegen om te bepalen of er inderdaad sprake is van een dusdanig verstoorde arbeidsrelatie dat daardoor ontslag onvermijdelijk is.

Wanneer je werkgever ontslag voor je aanvraagt op grond van een verstoorde arbeidsrelatie dan zal hij moeten aantonen dat:

  • er daadwerkelijk sprake is van een verstoring,
  • deze verstoring ernstig en duurzaam is, en
  • dat herstel van de relatie niet meer mogelijk is

Verstoring van arbeidsrelatie
Er kunnen allerlei oorzaken zijn waardoor een arbeidsrelatie verstoord raakt. Denk aan de situatie waarbij er een persoonlijk conflict ontstaat tussen jou en je leidinggevende. Dit conflict kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van (de beschuldiging van) fraude. Ook kan er een verstoring ontstaan in de werkrelatie tussen jou en je collega. Als overplaatsing dan niet mogelijk is, zou een werkgever ook in die situatie een ontslagaanvraag kunnen overwegen.

Nog een paar voorbeelden:
Als zieke werknemer raak je in conflict met je werkgever. Volgens je werkgever werk je als werknemer onvoldoende mee aan je re-integratie en zou je in staat moeten zijn om aangepaste werkzaamheden te verrichten. Als sanctie voor jouw gedrag stopt de werkgever de loonbetaling.

Een ander geval:

Als werknemer krijg je geen kerstbonus, terwijl jouw collega’s die wel krijgen. Hierdoor ontstaat een arbeidsgeschil en het UWV adviseert jou en je werkgever om een mediator in te schakelen. Jouw werkgever wil hier niets van weten en start een ontslagprocedure.

Heb je een vraag over een verstoorde arbeidsrelatie of wil je je eigen situatie voorleggen aan een RuiterAdvies? Neem gerust eens contact met mij op. Ik ben bereikbaar via telefoonnummer: 06 511 02 809 of per mail via info@ruiteradvies.nl

 

 

 

 

 

 

 

Naar het overzicht

snel contact

Mediation

Mediation betekent altijd maatwerk, met persoonlijke aandacht voor het individu. Ik ben er van overtuigd dat voor ieder conflict een oplossing is, naar tevredenheid van alle betrokken partijen. Mediation is op basis van vrijwillige deelname; de weg naar de rechter blijft altijd open.