• Home
  • Nieuws
  • TIJDELIJKE VERSOEPELING RVU-HEFFING: Wat moet je weten ....

TIJDELIJKE VERSOEPELING RVU-HEFFING: Wat moet je weten ....

 

De RVU-drempelvrijstelling (Regeling Vervroegde Uittreding) is een onderdeel van het pensioenakkoord. Dit betekent dat de RVU-heffing van 52 procent voor de werkgever tijdelijk en onder voorwaarden achterwege blijft, voor zover de betalingen in het kader van de RVU onder het bedrag van de drempelvrijstelling blijven.

 

De tijdelijke versoepeling is bedoeld om de werkgever de mogelijkheid te geven om oudere werknemers die bijvoorbeeld niet hebben kunnen anticiperen op de verhoging van de AOW-leeftijd en niet gezond kunnen blijven werken tot de AOW-leeftijd, tegemoet te komen.

De AOW-leeftijd blijft in 2021 gehandhaafd op 66 jaar en 4 maanden.

Voorwaarden RVU-drempelvrijstelling

De voorwaarden voor de RVU-vrijstelling zijn:

  • De uitkering ingevolge de RVU-regeling wordt toegekend in (maximaal) 36 maanden direct voorafgaand aan het bereiken van de AOW-leeftijd van de werknemer;
  • Het bedrag van de drempelvrijstelling wordt per maand berekend;
  • De RVU-drempelvrijstelling geldt voor de periode van maximaal 36 maanden direct voorafgaand aan de AOW-leeftijd. Gaat de uitkering minder dan 36 maanden vóór de AOW-leeftijd in, dan geldt de vrijstelling alleen nog      voor de resterende maanden;
  • De werknemer heeft uiterlijk 31 december 2025 de leeftijd bereikt die (maximaal) 36 maanden vóór de AOW-leeftijd ligt;
  • De RVU-drempelvrijstelling bedraagt maximaal een bedrag dat, na vermindering van loonbelasting en premie volksverzekeringen, gelijk is aan het nettobedrag van de AOW-uitkering voor alleenstaande personen zoals dat geldt op 1 januari van het jaar waarin de uitkering plaatsvindt.

Wanneer de werkgever eerder dan 36 maanden direct voorafgaand aan de AOW-leeftijd een vergoeding in het kader    van een RVU uitbetaalt, is de werkgever de reguliere RVU-heffing van  52% verschuldigd. Ook over het gedeelte van het bedrag dat boven de RVU-drempel-vrijstelling uitkomt, is de werkgever de reguliere RVU-heffing verschuldigd.

Voorbeeld RVU-drempelvrijstelling

In dit voorbeeld wordt uitgegaan van een drempelvrijstelling van € 1.750 per maand.

Een werknemer bereikt op 20 juni 2024 de AOW-leeftijd.

De periode tussen het ontvangen van de RVU-uitkering en het bereiken van de AOW-leeftijd bedraagt 35 maanden en      19 dagen. Deze periode mag op hele maanden naar boven worden afgerond, zodat 36 maanden in aanmerking worden genomen voor de drempelvrijstelling.

De vrijstelling bedraagt € 63.000 (36 maanden maal € 1.750).

Overgangsrecht na 2025

De RVU-drempelvrijstelling geldt over de periode van 1 januari 2021 t/m 31 december 2025. Daarna geldt nog een overgangsrecht met een uitloopperiode voor de jaren 2026 t/m 2028.

Indien een RVU uiterlijk op 31 december 2025 schriftelijk is overeengekomen en de werknemer heeft de leeftijd bereikt die (maximaal) 36 maanden vóór de AOW-leeftijd ligt, kunnen op basis van overgangsrecht hieruit nog uitkeringen worden gedaan in de jaren 2026 t/m 2028 met gebruikmaking van de RVU-drempelvrijstelling.

Meer weten of hulp nodig?

Wil je meer weten over dit onderwerp of ben je mogelijk betrokken bij een (dreigend) arbeidsconflict of bij een burenconflict en wil je weten waar je juridisch staat?  Neem contact op met Ria Ruiter van RuiterAdvies. Stuur een e-mail naar info@ruiteradvies.nl of bel naar 06 51102809, dan help ik je graag verder!

 

Naar het overzicht

snel contact

Mediation

Mediation betekent altijd maatwerk, met persoonlijke aandacht voor het individu. Ik ben er van overtuigd dat voor ieder conflict een oplossing is, naar tevredenheid van alle betrokken partijen. Mediation is op basis van vrijwillige deelname; de weg naar de rechter blijft altijd open.