• Home
  • Nieuws
  • VAKANTIE-UREN EN CORONA, WAAR MOET JE OP LETTEN?

VAKANTIE-UREN EN CORONA, WAAR MOET JE OP LETTEN?

 

 

 

Vakantie-uren en corona. Waar moet je op letten?

Arbeidsrecht                                      

        

Door corona en de beperkingen voor het reizen naar het buitenland stapelen de opgebouwde vakantie-uren zich op. De regels voor de vakantie-uren zijn niet veranderd. Toch vraagt corona om een andere benadering dan normaal. Waar moet je op letten?

Als werknemer heb je jaarlijks recht op een wettelijk geregeld aantal vakantie-uren. Dat is vier keer het aantal uren dat je wekelijks werkt. Dus werk je het hele jaar 22 uren per week, dan heb je aanspraak op 88 wettelijke vakantie-uren. Daarnaast wordt je loon tijdens de vakantie doorbetaald.

Vervaldatum

Als werknemer moet je ieder jaar het wettelijk aantal vakantie-uren kunnen opnemen. Je werkgever mag daar geen bezwaar tegen maken, ook niet vanwege “zwaarwegende bedrijfsbelangen”. Neem je de wettelijke vakantie-uren niet op, dan vervallen die een halfjaar na het kalenderjaar waarin deze zijn opgebouwd.

Wettelijke vakantie-uren die je niet opneemt, mogen door je werkgever niet worden uitbetaald. Dit kan alleen aan het einde van het arbeidscontract.

Vakantie-uren die je bijvoorbeeld in 2020 hebt opgebouwd, vervallen volgens artikel 7:640 BW per 1 juli 2021. In een CAO of schriftelijke arbeidsovereenkomst kan eventueel een ruimere vervaltermijn staan.

Tijdig informeren

Door je werkgever moet je tijdig en duidelijk worden geïnformeerd over de vervaltermijn en kans krijgen de vakantie-uren tijdig op te nemen.

Verjaring na 5 jaar

Niet opgenomen vakantie-uren kunnen in enkele gevallen pas na 5 jaar verjaren.

Dat gebeurt wanneer je als werknemer redelijkerwijs niet in staat was om de wettelijke vakantie-uren tijdig op te nemen. Als dit laatste aan de orde is, dan is er sprake van een verjaringstermijn van 5 jaren op grond van artikel 7:642 BW.

Vakantie-uren en de coronacrisis

De coronacrisis heeft geen invloed op de geldigheid en opbouw van wettelijke vakantie-uren. Als het vanwege drukte op het werk lastig is dat je vakantie opneemt, kun je altijd afspreken om de wettelijke vakantie-uren niet te laten vervallen per 1 juli, maar bij voorbeeld per 1 januari van het komende jaar. Het is natuurlijk belangrijk deze afspraak schriftelijk vast te leggen.

Vakantieaanvraag

Wanneer je als werknemer een vakantieaanvraag hebt ingediend, dan kan je werkgever de toestemming hiervoor weigeren voor een bepaalde periode, ingeval van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Je werkgever moet dan binnen twee weken na ontvangst van de vakantieaanvraag schriftelijk bezwaar maken.

Reizen naar het buitenland

Het kabinet heeft besloten dat vanaf 15 mei reizen naar landen met een laag besmettingsniveau weer mogelijk zijn. Vakantiereizen naar deze landen worden vanaf die datum niet meer afgeraden. Veilige landen krijgen in het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken kleurcode groen of geel. Landen die een COVID-hoog risicogebied zijn, behouden een negatief reisadvies en dus kleurcode oranje.

Wanneer je ondanks een negatief reisadvies op vakantie gaat naar een land met de kleurcode oranje, dan kan dat gevolgen hebben voor de loondoorbetaling, wanneer je in thuisquarantaine moet na je vakantie.

Meer weten of hulp nodig?

Wil je meer weten over dit onderwerp of heb je hulp nodig, neem dan contact op met Ria Ruiter, juridisch adviseur van RuiterAdvies via e-mail info@ruiteradvies.nlof telefoonnummer: 06 511 02 809.

 

Naar het overzicht

snel contact

Mediation

Mediation betekent altijd maatwerk, met persoonlijke aandacht voor het individu. Ik ben er van overtuigd dat voor ieder conflict een oplossing is, naar tevredenheid van alle betrokken partijen. Mediation is op basis van vrijwillige deelname; de weg naar de rechter blijft altijd open.