• Home
  • Nieuws
  • Vakantie-uren en corona. Waar moet je op letten? Deel II

Vakantie-uren en corona. Waar moet je op letten? Deel II

Door corona en de beperkingen voor het reizen naar het buitenland stapelen de opgebouwde vakantie-uren zich op. De regels voor de vakantie-uren zijn niet veranderd. Toch vraagt corona om een andere benadering dan normaal.

Waar moet je op letten?

In mijn vorige nieuwsbrief heb ik o.a. iets verteld over de wettelijke- en bovenwettelijke vakantie-uren, vervaldata en verjaring van de uren en het reizen naar buitenland.

In deze vervolg nieuwsbrief vertel ik nog iets meer over de bovenwettelijke vakantie-opbouw, het stuwmeer en het afschrijven van vakantie-uren.

Bovenwettelijke vakantie-opbouw

Naast de wettelijke- zijn er ook bovenwettelijke (extra) vakantie-uren. Hierover kunnen afspraken staan in de CAO of in je arbeidsovereenkomst. De bovenwettelijke vervallen vijf jaar na het kalenderjaar van de opbouw van deze vakantie-uren. Een werknemer mag dus bijvoorbeeld de bovenwettelijke uren die hij in 2020 opbouwde t/m 2025 opnemen.

Bovenwettelijke vakantie-uren mag je afkopen. Deze mogelijkheid moet dan wel zijn vastgelegd in de CAO, arbeidsovereenkomst of het bedrijfsreglement. Werkgever en werknemer kunnen elkaar niet verplichten tot afkoop.

Stuwmeer

Te weinig werk valt onder de verantwoordelijkheid van de werkgever.

De werkgever kan een werknemer niet verplichten vakantie op te nemen!

Veel mensen sparen nu al sinds 2020 hun vakantie-uren op. Het kan een probleem worden voor een werkgever als teveel werknemers tegelijk op vakantie willen gaan.

Dat kan natuurlijk niet, het bedrijf moet immers doordraaien. De werkgever kan dan een beroep doen op zwaarwegende bedrijfsbelangen, maar veel beter is het natuurlijk dat een werkgever tijdig aan de werknemers vraagt om de vakantie-uren gespreid op te nemen. Belangrijk daarbij is natuurlijk dat de werkgever de werknemers attendeert op het feit dat de vakantie-uren van een vorig kalenderjaar op 1 juli komen te vervallen.

Niet verplicht

De werkgever mag een werknemer niet verplichten om (boven)wettelijke vakantie-uren op te nemen als er tijdelijk minder werk is. Bij te weinig werk of het tijdelijk sluiten van het bedrijf moet het salaris van de werknemers worden doorbetaald. Te weinig werk is de verantwoordelijkheid van de werkgever.

Op basis van afspraken in de arbeidsovereenkomst of CAO kunnen werknemers eventueel wel “min-uren” opbouwen. Werknemers moeten deze uren dan op een later moment inhalen.

ADV en ATV

De werkgever mag de werknemer wel verplicht arbeidsduurverkorting (ADV-) of arbeidstijdverkorting (ATV-uren) laten opnemen als er minder werk is.

Op basis van jurisprudentie geldt de vakantiewetgeving namelijk niet voor deze uren.

Afschrijven vakantie-uren

Bij het opnemen van vakantie moet de werkgever altijd eerst de wettelijke vakantie-uren afschrijven. Pas daarna mogen de bovenwettelijke vakantie-uren in mindering worden gebracht.

Meer weten of hulp nodig?

Wil je meer weten over deze onderwerpen of heb je hulp nodig, neem dan contact op met Ria Ruiter, juridisch adviseur van RuiterAdvies via e-mail info@ruiteradvies.nl; telefoonnummer: 06 511 02 809 of www.ruiteradvies.nl

 

Naar het overzicht

snel contact

Mediation

Mediation betekent altijd maatwerk, met persoonlijke aandacht voor het individu. Ik ben er van overtuigd dat voor ieder conflict een oplossing is, naar tevredenheid van alle betrokken partijen. Mediation is op basis van vrijwillige deelname; de weg naar de rechter blijft altijd open.