WETSWIJZIGINGEN 2021

 

 

Op 1 januari en 1 juli vinden er altijd wijzigingen plaats op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheid. 

De belangrijkste wijzigingen lees je in deze nieuwsbrief.

 

SOCIALE ZEKERHEID

Minimumloon per 1 januari 2021:

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon zullen zoals gebruikelijk per 1 januari 2021 stijgen. Voor de bedragen van het minimumloon voor alle leeftijden verwijs ik je graag naar de tabel op de site van de Rijksoverheid. Het bruto minimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2021:

  • 1.684,80 euro bruto per maand (21 jaar en ouder);
  • 388,80 euro bruto per week (21 jaar en ouder);
  • 77,76 euro bruto per dag (21 jaar en ouder).

Dagloon

Ook de daglonen van de ZW-, WW-, WAO- en WIA-uitkeringen worden verhoogd. Het maximumdagloon wordt verhoogd van € 222,78 naar € 223,40 bruto per dag. 

Maximum premieloon

Het maximale loon waarover premies moeten worden afgedragen is voor 2021 vastgesteld op    € 58.311. In 2020 was dit € 57.232.

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd blijft staan op 66 jaar en 4 maanden. Volgens de plannen stijgt dit in zowel 2022 als 2023 met 3 maan-    den. Pas in 2024 wordt de AOW-leeftijd vastgesteld op 67 jaar.

ARBEIDSRECHT

Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Per 1 januari 2021 hebben kleine bedrijven die niet meer dan 24 werknemers in dienst hebben, de mogelijkheid compensatie aan te vragen voor betaalde transitievergoedingen als de onderneming is beëindigd vanwege pensionering of overlijden van de werkgever. Hiervoor geldt een aantal voorwaarden, bijvoorbeeld dat het UWV/de kantonrechter voor ten minste één werknemer toestemming heeft gegeven de arbeidsovereenkomst te beëindigen door bedrijfsbeëindiging en dat de bruto-transitievergoeding helemaal is betaald op of na januari 2021.

Deze compensatie zal op dezelfde wijze als de compensatie van de vergoeding na twee jaar ziekte, aan te vragen zijn bij het UWV. Dit kan online via een digitaal formulier in het werkgeversportaal van het UWV.

Maximale transitievergoeding 2021

De maximale transitievergoeding in 2021 is  84.000 euro (2020: 83.000 euro). Of, als het jaarsalaris van de werknemer hoger is dan 84.000 euro (in 2020: 83.000 euro), maximaal 1 bruto jaarsalaris.

Aanpassing RVU heffing

Per 1 januari 2021 geldt er een tijdelijke vrijstelling van de RVU-heffing (regeling vervroegd uittreden). Op basis hiervan is de werkgever tijdelijk en onder bepaalde voorwaarden de 52%-heffing niet verschuldigd bij vertrekregelingen met oudere werknemers. Werknemers kunnen dan eerder stoppen met werken zonder dat de werkgever een strafheffing moet betalen.

Het gaat om werknemers die niet gezond kunnen doorwerken tot hun AOW-leeftijd. Bijvoorbeeld werknemers die zwaar werk doen, waardoor ze niet gezond kunnen doorwerken tot aan hun pensioen. 

Meer weten of hulp nodig?

Wil je meer weten over deze onderwerpen of ben je mogelijk betrokken bij een (dreigend) arbeidsconflict of bij een burenconflict en wil je weten waar je juridisch staat?  Neem contact op met Ria Ruiter van RuiterAdvies.

Stuur een e-mail naar info@ruiteradvies.nl of bel naar 06 51102809, dan help ik je graag verder!

 

Naar het overzicht

snel contact

Mediation

Mediation betekent altijd maatwerk, met persoonlijke aandacht voor het individu. Ik ben er van overtuigd dat voor ieder conflict een oplossing is, naar tevredenheid van alle betrokken partijen. Mediation is op basis van vrijwillige deelname; de weg naar de rechter blijft altijd open.